Home

Achtergrond

KIA voor wie minder dan 3 ton investeert

Naast de bekendere EIA en MIA bestaat er ook de KIA. Dat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor de 'kleine' investeerder.

Alle ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor deze KIA. Deze aftrek is er alleen voor ondernemers die per jaar minder dan 306.931 euro investeren (en méér dan 2300 euro). De aftrek bedraagt in 2013: tot 2.300 euro: nihil, tussen 2.300 - 55.248 euro: 28%, tussen 55.248 - 102.311 euro: 15.470 euro, tussen 102.311 - 306.931 euro: 15.470 euro minus 7,56% van het bedrag waarmee de investeringen 102.311 euro overschrijden. En voor investeringen van 306.931 euro en hoger: nihil. dat laatste is van belang: wie dat bedrag overschrijdt loopt de KIA dus in zijn geheel mis. Het kan daarom slim zijn om investeringen goed te spreiden over de kalenderjaren.

Maar ook afgezien van dat maximum kan een spreiding een leuk voordeel opleveren. Bij een optimale spreiding van een totaal investeringsbedrag van 110.496 euro over twee jaar bedraagt de totale KIA 2 x 15.470 euro = 30.940 euro. Worden die investeringen in één jaar gepleegd, dan bedraagt de KIA 'slechts' 14.851 euro. Investeren gaat verder dan alleen betalen: er is al sprake van investeren wanneer u een verplichting aangaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.