Home

Achtergrond laatste update:9 dec 2013

Fiscale winst inperken nu dubbel slim

Denkt u over 2013 winst te maken, dan kunt u het fiscale resultaat natuurlijk nog drukken door bijvoorbeeld nog voor de jaarwisseling extra investeringen te plegen of kosten naar voren te halen. Belastingtips van Flynth deel 3.

Wie dit jaar winst maakt en onvoldoende verrekenbare verliezen over heeft uit de afgelopen negen jaar, die kan proberen die winst naar 2014 uit te stellen. Dat is dit jaar extra aantrekkelijk omdat het belastingtarief in de eerste schijf per 1 januari 2014 wordt verlaagd met 0,75 procent.

De winst over 2013 drukken door haar naar 2014 over te hevelen is mogelijk als u nog willekeurig kunt afschrijven. Of wellicht is een inhaalafschrijving mogelijk omdat de afschrijving de afgelopen jaren niet juist heeft plaatsgevonden. Maar misschien is het ook mogelijk om nu een voorziening te vormen voor kosten die u in 2014 of later zult moeten maken.

Volgens goed koopmansgebruik mag een dergelijke voorziening worden gevormd voor (toekomstige) uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan, en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend (het zogenaamde matching principle), en ter zake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen.

Een goed voorbeeld is een voorziening voor groot onderhoud. Let er daarbij wel op dat er redelijke mate van zekerheid nodig is dat de uitgaven zich zullen gaan voordoen. Vraag voor onderbouwing van de voorziening een offerte op.

Tip

U mag een inhaalvoorziening vormen. Stel u laat u in 2006 een bedrijfspand bouwen en de geschatte (groot)onderhoudskosten van het pand in 2015 bedragen 10.000 euro, maar u hebt tot op heden nog geen voorziening gevormd voor het grote onderhoud. Dan kunt u in 2013 ineens 8.000 euro (acht tiende deel van de totale som) ten laste van het resultaat brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.