Glas

Nieuws

Voorbereiden op systeemaanpak plantgezondheid

In de toekomst zal vaker gebruik gemaakt moeten worden van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Telers doen er goed aan nu al ervaring op te doen met plantweerbaarheid en groene gewasbeschermingsmiddelen, ook al zijn ze niet onder alle omstandigheden zo betrouwbaar en effectief als gangbare chemische middelen. Dat advies gaf Dirk Bakker van Van Iperen mee tijdens een webinar van Hogeschool InHolland. De toeleverancier verwacht dat rond 2030 meer dan de helft van de gewasbeschermingsmiddelen zal bestaan uit groene of laagrisico middelen. “Er gaan gaten in het effectief middelenpakket vallen, door middelen die hun toelating verliezen, dus je zult wel moeten.”

Uitzonderingsgevallen

Grote toelatinghouders richten zich nu al met hun toelatingsaanvragen op een verschuiving richting groene middelen. Spannend zal wel worden hoe deze gewasbeschermingsmiddelfabrikanten omgaan met het behoud van de benodigde chemische middelen voor correcties. Het zal namelijk duur worden om voor uitzonderingsgevallen correctiemiddelen in de markt te houden of te brengen.

Met sensoren en andere technische hulpmiddelen verzamelde data kunnen via AI tot veel betere oogstprognoses leiden. - Foto: Glenn Mostert
Met sensoren en andere technische hulpmiddelen verzamelde data kunnen via AI tot veel betere oogstprognoses leiden. - Foto: Glenn Mostert

Veranderingen in aanpak

De voortgang richting een systeemaanpak bij de plantgezond biedt ook kansen. Zo wordt gewerkt aan elicitors, stoffen die de plant aanzetten tot plantweerbaarheid. Bakker: “Ik denk ook tegen virussen, een categorie ziekteverwekkers waar we voorheen weinig tegen hadden.”

Bij zo’n systeemaanpak zullen ook beslissingsondersteunende systemen een belangrijkere rol gaan spelen, zoals gebruik van sensoren die een indicatie geven van de plantvitaliteit. Te denken valt aan sapstroom-metingen waaruit het water- en voedingstransport in de plant valt af te leiden. Ook de bemesting speelt een rol bij het weerbaar maken van gewassen tegen plagen of ziekteverwekkers. Zo maakt bijvoorbeeld een overschot aan stikstof de plant gevoeliger. In de toekomst zal daarom de behoefte toenemen om de plantbehoefte preciezer te kennen en om op het juiste moment ionen-specifiek nutriënten aan te kunnen bieden. Met het voorkomen van een te hoge stikstofgift is onder andere de ontwikkeling van de vermenigvuldigingssnelheid bij trips terug te dringen, of de gevoeligheid voor luis te verkleinen.

Of registreer je om te kunnen reageren.