Glas

Nieuws

Virkon S vrijgesteld in lastige ontsmetting ToBRFV

Tomatentelers kunnen het middel Virkon S blijven gebruiken om ToBRFV te bestrijden. De noodsituatie blijft.

Voor het middel is opnieuw een tijdelijke vrijstelling gegeven om pakmachines, containers en transportvoertuigen te ontsmetten. De oude tijdelijke vrijstelling liep af op 6 juli. Het middel kan in de tomatenteelt nu gebruikt worden tot midden november, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Daarmee kunnen telers het jaar schoon eindigen.

Meerendeel herbesmet

Dat de bestrijding van ToBRFV erg lastig is, erkent ook de NVWA. Uit de cijfers van de NVWA blijkt dat het meerendeel van de bedrijven bij een recente hercontrole nog steeds besmet is. “In de afgelopen periode hebben op een aantal bedrijven hercontroles plaatsgevonden. In twee gevallen is daarbij geconstateerd dat eliminatie succesvol was. Echter, in het merendeel van de gevallen helaas niet.” De vrijstelling voor Virkon S is opnieuw gegeven omdat het in de teelt nog steeds om een noodsituatie gaat zonder goede alternatieven voor bestrijding.

200 planten

Hercontrole van besmette bedrijven vindt plaats door inspectie en monstername. Dat betekent dat in planten met symptomen monsters worden genomen en bij geen symptomen wordt een willekeurig monster van 200 planten samen gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.