Glas

Nieuws

Groei aanvraag tomatenrassen na ToBRFV

Het aantal aanvragen voor kwekersrecht van nieuwe tomatenrassen is verder gestegen het eerste halfjaar.

Het aantal aanvragen voor kwekersrecht dat door de Raad voor Plantenrassen is gepubliceerd in de Staatscourant is dit jaar verder gestegen. In het eerste halfjaar van 2019 werden 43 nieuwe aanvragen gedaan. Dat aantal steeg in 2020 naar 46 en naar 51 in dit eerste halfjaar. Naktuinbouw voert voor deze rassen vervolgens onderzoek uit naar de unieke eigenschappen voor kwekersrecht.

Tomatenrassen

Bij de aanvragen voor kwekersrecht voor nieuwe tomatenrassen valt een stevige daling op in het eerste kwartaal van 2020, toen de eerste uitbraken in West-Europa net waren vastgesteld. Daarna kwam de focus van de bedrijven nog meer te liggen op het ontwikkelen van resistente rassen. Daarmee waren de bedrijven al begonnen na eerdere grote problemen met het virus in landen als Israël. Hoeveel van de nieuwe kwekersrechtaanvragen resistentie bevatten, is niet op te maken uit de cijfers.

De stijging in het aantal aanvragen kwekersrecht is overigens niet zichtbaar voor aanvragen voor toelating op de nationale lijst (zie grafiek). Om een ras van een groente binnen Europa te kunnen verhandelen, moet het toegelaten zijn tot de rassenverkeerslijst. Als een ras op de nationale rassenverkeerslijst staat van minstens één EU-lidstaat, mag het in de hele EU verhandeld worden.

Verschillende types

De zaadfirma’s hebben rassen aangemeld met een ToBRFV-resistentie. In mei meldde De Ruiter Seeds bijvoorbeeld dat het met teeltbedrijven in contact wil komen die kampen met het tomatenvirus ToBRFV. De Ruiter wil zo snel mogelijk resistente rassen testen in praktijksituaties. Voor verschillende types zijn rassen beschikbaar voor proeven. In Polen staat al een commercieel resistent ras vleestomaat van De Ruiter.

Of registreer je om te kunnen reageren.