Glas

Nieuws

Zeker zes op zeven plannen huisvesting stranden

Zo’n 10 tot 15% van de bouwplannen voor huisvesting van arbeidsmigranten slaagt.

Na een provinciaal programma huisvesting arbeidsmigranten is er nog te weinig gebouwd in Zuid-Holland. Dat stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, in een reactie op de conferentie Huisvesting Arbeidsmigranten, die vorige week door de provincie Zuid-Holland werd georganiseerd. Die vormde de afronding van het provinciaal programma huisvesting. Met adviezen van het aanjaagteam van Emiel Roemer wordt nu te weinig gedaan, stelt Loef. Roemer pleitte voor de bouw van kwalitatief goede huisvesting.

Een op zeven plannen slaagt

Greenport Nederland, waar Glastuinbouw Nederland onderdeel van is, onderzocht de trage ontwikkeling. Marktpartijen zijn bijzonder actief in het ontwikkelen van huisvestingsinitiatieven, maar slechts 10 tot 15% daarvan leidt daadwerkelijk tot bouw of herbouw, oftewel tot extra woonruimte, stelt Glastuinbouw Nederland.

Zo ontbreekt vaak draagvlak bij politiek en publiek voor huisvestingsplannen, zijn er te lange en ondoorzichtige procedures en is beleid van provincies en gemeenten niet goed afgestemd.

Provinciale verschillen

Groenten&Fruit schreef na dat congres vorige week dat Zuid-Holland en Noord-Brabant verschillen in aanpak. Zuid-Holland wil dat arbeidsmigranten uitzicht krijgen op een echte woning en is terughoudend in het toestaan van wooncentra voor arbeidsmigranten vanwege de afhankelijkheid van een arbeidsmigrant naar de werkgever die ontstaat. In Noord-Brabant is voortvarender met dergelijke tijdelijke huisvestingsplannen omgesprongen.

In een persbericht van Glastuinbouw Nederland gaat Loef niet in op de politieke keuzes van Zuid-Holland, maar het rapport Roemer zou die politieke tegenstelling moeten overbruggen. “Er is een breed draagvlak bij de politieke partijen voor het rapport Roemer.”

Of registreer je om te kunnen reageren.