Glas

Nieuws

NVWA geeft inzicht in voortgang ToBRFV-aanpak

Vijf tomatenbedrijven hebben ToBRFV succesvol bestreden, bij acht bedrijven mislukte dat. Cijfers voor dit seizoen zijn nog niet bekend.

Nederland heeft andere landen van het internationale plantgezondheidsplatform EPPO een update gegeven over voortgang van de aanpak van ToBRFVin Nederland. Het is een grotendeels bekend beeld, gebaseerd op een zogenoemd pestreport van 30 maart. Dat bevat een overzicht van het aantal hectares besmette bedrijven, vrijgegeven bedrijven en bedrijven die naar een andere teelt zijn overgestapt. Ruim zes maanden na plantdatum wordt een deel van de bedrijven nu opnieuw geïnspecteerd.

Kleinere bedrijven

In de cijfers tot april telde Nederland 32 besmette bedrijven, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat komt overeen met een areaal van 476,6 hectare. Daarvan zijn er vijf die het virus succesvol bestreden hebben. Zij telen samen op 25,7 hectare. Dat zijn daarmee geen grote bedrijven.

Er lopen nog maatregelen op 23 locaties (436,6 hectare). Dat betekent dat de vier bedrijven die overstapten op een andere teelt gezamenlijk telen op 15 hectare. Ook dit zijn dus geen grote bedrijven.

Meerdere bedrijven ruimden

Het schadebeeld op de bedrijven varieert van 5 tot 30%. Enkele bedrijven melden minder dan 5% verliezen aan productie. Uit de laatste update valt op te maken dat meerdere bedrijven kozen voor ruimen als aanpak en zo het virus te bestrijden. NVWA heeft over het succes van deze aanpak nog geen gegevens. Rond deze tijd wordt bij onbelichte bedrijven nieuw onderzoek gedaan of ze vrij zijn van ToBRFV.

NVWA heeft in vier gevallen via traceringsonderzoek besmet zaad gevonden. Daaruit valt niet af te leiden dat dat zaad ook de oorzaak was van de besmetting. Het is vaak niet mogelijk de precieze DNA-informatie op te stellen uit deze monsters, waardoor tracering in alle gevallen is doodgelopen. Nog altijd gaat NVWA uit van drie verschillende herkomsten van ToBRFV in Nederland. Dat duidt op een langere periode waarin het virus al actief is in de wereld.

Of registreer je om te kunnen reageren.