Glas

Nieuws

Politiek reageert op verhaal ‘gif’ uit kas

Zes politieke partijen in Zuid-Holland vragen maatregelen na een bericht over vissterfte door middelen. Over dat bericht is discussie.

GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, D66 en 50PLUS hebben in vragen aan het provinciebestuur van Zuid-Holland verzocht om verstrekkende maatregelen in de glastuinbouw. Zo vragen de partijen te onderzoeken of illegale lozingen als economisch delict zijn aan te merken. Ook vragen ze controle en handhaving te verstevigen. Verder moet een bewustwordingscampagne opgezet worden met Glastuinbouw Nederland. De partijen vragen meer aandacht voor de toxische druk van middelen in water die op elkaar inwerken, naar aanleiding van nieuw onderzoek.

Aanleiding voor de vragen is een artikel in AD over vissterfte in Delft. In het artikel klagen bewoners over glastuinbouwbedrijven die de leefomgeving aantasten.

Oorzaak visstrerfte

De claims van vissterfte in Delftse grachten door lozingen in Delfland zijn echter onjuist, stelde Hoogheemraadschap Delfland recent in vakblad Bloemisterij: “Vissterfte gaat vrijwel altijd om incidenten, bijvoorbeeld doordat er tijdelijk minder zuurstof in het water is, of door botulisme in een warme zomer. Gewasbeschermingsmiddelen daarentegen vormen meer een gelijkmatige belasting door de tijd. In een tuinbouwgebied kan een piek optreden, maar op grotere afstand zullen de concentraties gelijkmatig zijn.” Er zijn meer onjuistheden in het artikel. Zo komt er weinig water vanuit de glastuinbouwgebieden in de grachten van Delft terecht. Dat wordt naar zee geleid.

Stagnering

In het artikel staat ook dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Volgens Delfland is de situatie in haar gebied en ook in de polders rond glasgebieden beter dan 20 jaar geleden. De laatste jaren is echter geen verbetering meer te zien. “Die stagnering baart ons zorgen, en er moet nog veel gebeuren om de waterkwaliteit op orde te brengen”, zegt de woordvoerder. Van een algehele achteruitgang van de waterkwaliteit is dus geen sprake.

Of registreer je om te kunnen reageren.