Glas

Nieuws

Boete GMO-subsidie verhaalt LNV niet op telers

Het ministerie van LNV betaalt een boete op GMO-subsidie die niet goed verantwoord is. Dat blijkt uit de begroting van LNV.

In 2021 is € 1,63 miljoen betaald aan de Europese Commissie, als een financiële correctie. Het is het sluitstuk van een controle van de Europese Commissie in 2019 in Nederland, een zogenoemde audit. Bij die audit bleek dat Nederland een deel van de kosten, die voor subsidie in aanmerking kwam, niet goed gecontroleerd heeft.

Correctie van 10% op uitbetaalde subsidies

Die toets op redelijkheid heeft niet plaatsgevonden door uitvoeringsorganisatie RVO. Dat gemis is niet te herstellen en daardoor ook niet te verhalen op de afzetorganisaties die dat geld ontvingen, laat LNV weten. Bovendien is het bedrag waarop dit van toepassing was, niet te bepalen. De Europese Commissie heeft daarvoor een correctie opgelegd van 10% op alle uitbetaalde subsidies waar de toets niet heeft plaatsgevonden. Dat gaat dus om een omvangrijk deel van de uitgekeerde subsidies uit de periode voor 2017. Wel moet begrepen worden dat In die jaren de deelname aan het Europese subsidieprogramma groter was met partijen als The Greenery.

Of registreer je om te kunnen reageren.