Glas

Nieuws 1 reactie

Advies aan supers: laat gangbaar naast biologisch los

Als meer supermarkten gangbaar product wisselen voor biologisch, kan de afzet in Nederland snel groeien.

Supermarkten zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het aanjagen van biologische verkopen van onder meer groenten en fruit. Dat stelt het Louis Bolk Instituut in een onderzoek naar mogelijkheden de afzet van biologische producten te stimuleren.

De keuze van consumenten beïnvloeden is een belangrijke. Zo schrijven de onderzoekers: “Zo maakt het veel uit of regulier product of biologisch naast elkaar worden aangeboden of dat biologisch de enige keus is.”

Fonds voor bestaande financieringen

Het Louis Bolk Instituut deed het onderzoek naar mogelijke stimuleringsmogelijkheden van biologisch in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het rapport komt met een reeks aanbevelingen, waaronder automatische kwalificatie voor SKAL-gecertificeerde bedrijven voor vergroeningseisen in het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook is voorgesteld een fonds op te stellen waarin bestaande leningen van teeltbedrijven worden opgenomen. Het inzetten van omschakelpremies wordt niet geadviseerd, omdat dit geen steun geeft op langere termijn en mogelijk marktverstorend werkt.

Kansen en bedreigingen teelt

De onderzoekers zien voor Nederlandse groente- en fruittelers kansen, maar ook zeker bedreigingen. De biologische glastuinbouw is een intensieve sector en kan door beleid van de biologische sector zelf of internationale standaarden onder druk komen staan. Ook kan de biologische klant gaan inzien dat biologische glasgroente meer energie vragen door een hogere productie per meter in gangbare bedrijven.

Bovendien wordt de internationale productie van groente en fruit gestimuleerd in landen, waardoor export mogelijk krapper wordt. Dan is de ontwikkeling van de afzet op de eigen markt des te belangrijker, stellen de onderzoekers in het rapport SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Kan iemand de subsidiekraan van het Louis Bolk instituut effe dichtdraaien? Als je dit leest moet je toch vaststellen dat ze er daar maar hele dikke joints van gaan draaien en opsteken....

Of registreer je om te kunnen reageren.