Glas

Nieuws

Westland: Nu grote stappen bedden arbeidsmigranten

Westland heeft nieuw beleid om huisvesting van arbeidsmigranten te creëren. Tuinders hoeven niet extra te betalen voor handhaving.

Bij de behandeling van de woonvisie tot 2030 woensdagavond 8 juli in de gemeenteraad waarschuwde oppositiepartij Westland Verstandig voor hete discussies. Die partij noemt het onbestaanbaar dat de gemeenteraad in dit nieuwe beleid buitenspel is gezet. Wethouder Albert Abee erkent dat het college kiest voor zorgvuldigheid bij het ontwikkelen van woonlocaties. “Corona onderschrijft het belang van goede huisvesting meer dan ooit. Gaat het dit keer lukken? Ja, het is een meer dan serieus proces dat we anders gaan inrichten. Als college gaan we ons huiswerk doen en komen pas naar buiten als alle seinen op groen staan. We zullen zorgvuldig tot besluiten komen. Ik realiseer me dat we het nooit voor iedereen goed kunnen doen, maar we zullen iedereen serieus nemen, met communicatie vanaf het begin van het proces.”

Betere huisvesting

Een dag voor de gemeenteraadsvergadering kwam de Inspectie SZW met de mededeling dat men het Westland intensiever zal bezoeken na de voorstellen van het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer. In de gemeenteraad werd dit niet benoemd. Welke instrumenten de gemeente precies gaat hanteren voor ontwikkeling van huisvesting, blijft ook onduidelijk. Een uitvoeringsprogramma is er nog niet. Wel zeker is dat de gemeente huisvesting op de bedrijven zelf weer gaat toestaan. Een motie om daarbij de mogelijkheden voor een huisvestingskeurmerk te onderzoeken haalde het, maar lijkt overbodig door de afspraken die er al bestaan landelijk.

Ook moet de gemeente met ontwikkelaars van nieuwe locaties afspraken maken over huisvesting voor personeel in de glastuinbouw in de gemeente. Aanleiding is het Polenhotel in Wateringen, waar nu Oost-Europeanen wonen die in de haven werken. Een andere motie van de VVD haalde het niet. Die partij wilde laten onderzoeken of tuinders zelf kunnen betalen voor handhaving door belasting te heffen op de huisvesting die zij ontwikkelen. De gemeente heeft onvoldoende capaciteit en gebruikt particuliere beveiligers.

Breed pakket

Een deel van de partijen in de gemeenteraad is tegen huisvesting op de bedrijven zelf, maar stemde in met de woonvisie omdat dit het hele woonbeleid van de gemeente regelt met meer ruimte voor sociale woningbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.