Glas

Nieuws

Overheid onderzoekt bevingsrisico aardwarmte en geluid

De overheid wil risico’s van aardbevingen bij aardwarmtewinning en overlast door laagfrequent geluid verder onderzoeken.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Beide onderzoeken waren eind 2019 nog in aanbesteding. SodM stelt daarbij zelf dat het door capaciteitsgebrek onderzoeken niet goed kan begeleiden of internationaliseren. Onderzoeken kunnen enkele jaren beslaan en passen onder het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw, waarbij een onafhankelijk panel van internationaal gerespecteerde hoogleraren adviseert.

Eigen onderzoek

SodM heeft nog niet genoeg inzicht in de de seismische risico’s van waterinjectie bij geothermie. Twee Limburgse aardwarmteprojecten bij tuinders zijn daardoor al stilgelegd in 2018. Daarbij moest een van de twee aardwarmtebedrijven zelf onderzoek bekostigen naar een eventuele relatie tussen bevingen die zomer en de winning van warmte in die bron. SodM legde de resultaten naast zich neer.

Projecten in gevaar

Het ministerie van Economische Zaken beoordeelt nu het winningsplan van het bedrijf CLG Geothermie. Onduidelijk is of nu gewacht wordt op uitkomsten van het nieuwe onderzoek. De projecten liggen in dat geval langer stil dan voorzien en komen daarmee in gevaar.

Laagfrequent geluid

Aardwarmtepompen kunnen een bron zijn van laagfrequent geluid. Juist omdat geothermieprojecten vaak te vinden zijn bij dichtbevolkte gebieden, groeit de kans dat er omwonenden zijn die overlast ondervinden, denkt SodM. Aardwarmte wordt in de toekomst namelijk steeds meer een warmtebron voor dorpen en steden naast het gebruik in glastuinbouw.

SodM richtte zich in 2019 opnieuw intensief op toezicht op de aardwarmtebedrijven. SodM adviseert het ministerie van Economische Zaken bij het beoordelen van winningsplannen voor aardwarmte. De toezichthouder adviseert over milieu- en veiligheidseffecten van de warmtewinnging.

Corrosie

In 2019 deed SodM bovendien opnieuw onderzoek naar de dikte van de gebruikte buizen in de warmteputten. Door corrosie is het risico op lekkages groter dan verwacht. Bij dertien actieve geothermiebedrijven zijn in totaal 38 putten geïnspecteerd. In totaal bleken drie putten lek te zijn. Bij acht putten bleken reparaties nodig. Drie andere putten bleken niet meer aan de minimaal toegestane wanddikte te voldoen. Deze worden snel gerepareerd.

Versnellingsagenda

Het ministerie van Economische Zaken is bezig aan een versnellingsprogramma door aanpassing van de stimuleringsinstrumenten. De SDE-regeling, garantieregeling, Warmtewet en Mijnbouwwet worden allemaal aangepast om ontwikkeling te versnellen. Dat is nog niet afgerond voor de zomer.

Of registreer je om te kunnen reageren.