Glas

Nieuws

Maasdriel: maximum aantal arbeidsmigranten in kern

Vergunningen voor huisvesting van arbeidsmigranten worden in Maasdriel geweigerd als daarmee het aantal migranten boven de 10% van de bevolking stijgt.

Dat is met de publicatie van het beleid in het Gemeenteblad nu ingegaan. De norm van 10% geldt ook voor huisvesting in het buitengebied en bedrijventerrein. In de bebouwde kom mag maximaal 5% van de woningen in een straat bestaan uit huisvestingslocaties. Daarbij mag een vergunning wel afgegeven worden tot 5,5% van het aandeel van de bevolking. Maasdriel gaat dat percentage afronden. Dat geldt overigens ook voor de kernen waar dus tot 10,5% vergunningen wordt afgegeven.

Legaliseren

De gemeente Maasdriel denkt dat nog veel huisvestingslocaties in de gemeente zonder de juiste vergunning zijn ingericht. De gemeente geeft ondernemers de tijd om te legaliseren, maar concludeerde eerder dit jaar dat van de 250 geschatte locaties enkele tientallen ondernemers actie hadden ondernomen om verblijfsbelasting te gaan betalen.

Norm per bedrijf

Bij aanvragen voor huisvesting gaat de gemeente voortaan uit van de arbeidsbehoefte per agrarisch bedrijf. Daarvoor zijn normen opgesteld per hectare. Voor glastuinbouw is dat gemiddeld 9 arbeiders per hectare. Voor champignonteelt is dat 7 per hectare. Bij aardbeien en frambozen is de arbeidsbehoefte het grootst.

Of registreer je om te kunnen reageren.