Glas

Nieuws

‘Ruimen bedrijven is erger dan ToBRFV zelf’

De NVWA heeft het besluit toegelicht om buiten de bestrijding van ToBRFV te blijven. Het lijkt in lijn met toekomstige regelgeving.

Op het plantgezondheidsEvent zei beleidsmedewerker plantgezondheid Martijn Schenk afgelopen donderdag dat het ruimen van besmette bedrijven erger is dan de kwaal. Zo’n ingreep zou dreigen ingeval ToBRFV een Q-organisme status zou krijgen. “Er is door de NVWA een risicoanalyse uitgevoerd na de besmettingsgevallen in Duitsland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op basis daarvan besloten om geen maatregelen te treffen bij een eventuele vondst in Nederland. De verspreiding van ToBRFV gaat zo snel en het virus is zo persistent dat een behandeling als Q-organisme uiteindelijk niet zal leiden tot uitroeiing van het virus. Je blijft dan achter de feiten aan hobbelen.” De NVWA ziet dus de snelle verspreiding en hardnekkigheid van het virus als argumenten om niet voor die status als Q-organisme te kiezen.

Lees verder onder de foto.

Het sterk gebobbelde blad ziet eruit of de plant is gevaccineerd met een zwakke stam PepMV. De groei van het gewas blijft achter. - Foto: Heike Scholz-Döbelin
Het sterk gebobbelde blad ziet eruit of de plant is gevaccineerd met een zwakke stam PepMV. De groei van het gewas blijft achter. - Foto: Heike Scholz-Döbelin

Nieuwe regels ziektes

Daarmee lijkt de NVWA ook al vooruit te lopen op de nieuwe geharmoniseerde fytorichtlijn later dit jaar. Naast status van Q-organisme, dat een gebied moet beschermen tegen ziektes en plagen, komt er een nieuwe categorie voor ziektes en plagen met grote verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven. Hiervoor wordt de status ‘regulated non quarantine pests (RNQP)’ ingevoerd. Die is vooral gericht op ketenbescherming en bescherming van bedrijven, waarbij op partijniveau ingegrepen kan worden. Want voor deze plagen of ziektes geldt wel dat ze grote economische schade veroorzaken. Ook moet de plaag al wel in de EU aanwezig zijn.

Nultolerantie

Welke organismen als Q-organisme een strikte bestrijding krijgen (nultolerantie) in de EU of op de lijst RNQP gaan komen, is nog onzeker. Er kan bij die laatste lijst een tolerantieniveau worden benoemd. Nu geldt bij Q-organisme een nultolerantie. Bij een plaag van de lijst RNQP kan ook de norm ‘vrij bij aflevering …’ gaan gelden, staat te lezen op de website van NakTuinbouw.

Meer verantwoordelijkheid bedrijven

Het lijkt er op dat het ToCV-virus, ook een tomatenvirus, van de lijst voor Q-organisme naar de lijst RNQP zal gaan. Het lijkt er op dat bij ToCV de verantwoordelijkheid meer bij de telers komt te liggen om het op te lossen of niet, stelde Schenk. Op een voorlopige lijst staat ToCV nog niet en ook ToBRFV niet. Wel wordt melding gemaakt van andere virussen, zoals Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), maar ook clavibacter zou op die lijst moeten komen. Daar gaat het bedrijfsleven dan zelf over straks. Dat ToBRFV op deze lijst komt te staan is nog niet zeker, al ‘lijkt er technisch gesproken wel wat voor te zeggen’, stelt de NVWA op aanvullende vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.