Glas

Nieuws

Aanpak trips al starten in opkweek

De eerste positieve ervaringen zijn opgedaan met het inzetten van biologische bestrijders tegen trips tijdens de opkweek van komkommer.

Bij plantenkwekerij Vreugdenhil in De Lier is vorig jaar een proef met 80.000 planten uitgevoerd met de inzet van Amblyseius swirskkii, om alvast een begin te maken met de populatie-opbouw voor een teler die veel last had van trips in zijn teelt.

Al op dag 8 is in een vroeg stadium een keer een chemische behandeling uitgevoerd, zodat de in te zetten biologie daar geen last van zou hebben. Op dag 16 is voor de eerste keer swirskii verblazen met een airbug. Deze behandeling is in totaal vier keer uitgevoerd, met een herhalingen om de twee dagen. er zijn 100 roofmijten per vierkante meter op het plantmateriaal uitgestrooid. Op dag 23 is afgeleverd.

Goed verspreiden

Tijdens een door LTO Groeiservice georganiseerde komkommerbijeenkomst vroeg een aanwezige teler waarom niet direct alles in één keer was uitgestrooid. Het idee is dat met de spreiding een betere verdeling valt te realiseren. De kans is daarnaast kleiner dat er meer strooisel op de kop van de planten blijft liggen, waar het microklimaat wat ongunstiger is voor de ontwikkeling van de roofmijten.

Terug te vinden

Bij de teler op de tuin waren 3 tot 10 van de uitgezette swirskii roofmijten per vierkante meter terug te vinden. Op de dag van planten is nog een keer cucumeris uitgezet. Later in de teelt zijn als aanvulling nog zakjes met swirskii opgehangen. De ervaringen met de tripsbeheersing tijdens de teelt waren goed met deze methode, wat de extra kosten voor de aanvullende inzet van natuurlijke vijanden rechtvaardigde. Ook dit jaar wordt in de tweede teelt weer gebruik gemaakt van de vroegtijdige inzet.

Het risico blijft wel bestaan dat er een keer een andere plaag optreedt tijdens de opkweek, waardoor chemisch ingegrepen moet worden. In dat geval gaat de investering in swirskii bij de plantenkweker verloren.

Of registreer je om te kunnen reageren.