Glas

Nieuws

Delfland vrijuit in zaak ondergelopen kas

Hoogheemraadschap Delfland hoeft geen schadevergoeding te betalen voor kassen die na hevige regenval in 2001 onder water liepen. Het lijkt het einde van een lang en hooglopende rechtsgang.

Dat heeft de Hoge Raad bepaald door het beroep te verwerpen van de betreffende eiser. In eerdere rechtszaken bij de rechtbank in Den Haag en hoger beroep stelde de ondernemer dat het Hoogheemraadschap Delfland aansprakelijk is voor de schade door slecht onderhoud aan een duiker. De betreffende teler had daar het Hoogheemraadschap op aangesproken, maar daar is niets mee gedaan. In hoger beroep riep de rechter een deskundige op die berekende dat de verstopte duiker niet de schade heeft veroorzaakt. De buitengewone omstandigheden van de regenval in die septembermaand zou ook zonder verstopte duiker tot een ondergelopen kas hebben geleid, bleek uit dat onderzoek. Delfland heeft daarna wel maatregelen genomen voor waterberging en afvoer.

De Hoge Raad heeft de betreffende zaak afgewezen, mede doordat de zaak door de eiser slecht is voorbereid of onder woorden gebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.