Glas

Nieuws laatste update:3 okt 2012

Telers niet vrij om te gaan na GMO-uitspraak

Meerjarige leveringsverplichtingen zijn een toegestane contractvorm voor telersverenigingen die werken met GMO-investeringen.

Dat is de uitkomst van een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in een zaak tussen een oud-Greeneryteler en The Greenery. De uitspraak ondersteunt afzetorganisaties in het gebruik van leveringsverplichtingen over meerdere jaren, zo vertalen mededingingsadvocaten de in hun ogen belangwekkende uitspraak.

Het hof oordeelde dat een teler een half miljoen euro moet betalen aan The Greenery dat hem was kwijtgescholden na het terugkopen van een met GMO-subsidie gefinancierde bedrijfshal met inventaris. De teler zou in ruil daarvoor tot 2013 verbonden blijven aan The Greenery, maar trad uit in 2009. Eerder wees de rechtbank in Den Haag deze constructie af, maar langjarige leveringsconstructies  zijn dus toegestaan. De uitspraak is belangwekkend omdat deze niet wordt aangevochten bij de Hoge Raad. Er is dus jurisprudentie.  “Voor iedereen bij The Greenery is nu duidelijk dat deze leveringsovereenkomst volgens het Gerechtshof door de mededingingsrechtelijke beugel kan ”, zegt Pascal Broers mededingingsadvocaat van Maasdam Broers Fischer advocaten. Hij is verrast over de uitspraak, omdat het hof niet uitvoerig heeft gekeken naar de bijzondere positie van de landbouwcoöperatie in het mededingingsrecht.” Ik vraag mij af of de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie juist is toegepast.”

Greetje van Heezik, mededingingsjurist bij Houthoff Buruma, noemt de uitspraak logisch. “Het is opnieuw duidelijk geworden dat GMO-subsidie bedoeld is om de positie van telersverenigingen te versterken. Het contract met de teler in ruil voor de subsidie is toegestaan omdat anders GMO-geld uit de telersvereniging zou weglekken. Dit wordt nu voorkomen door de leveringsplicht die de positie van de coöperatie versterkt. Een teler die niet door een leveringsplicht aan de coöperatie gebonden wil blijven, kan afzien van de subsidie.”

Het Productschap Tuinbouw laat weten dat de uitspraak niet voor alle telersverenigingen hetzelfde betekent. “Per vereniging zijn voorwaarden anders uitgewerkt”, stelt een woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.