Glas

Nieuws

‘Meer tuinders bereid tot werklozenproject'

Bij glastuinders in het Westland is een toenemende bereidheid om in kleinschalige schaal werklozen op hun bedrijf aan het werk te krijgen.

Volgens Jos van der Knaap, voorzitter LTO Glaskracht Westland, zijn het vooral de economisch wat sterkere bedrijven, die zo ook een steentje willen bijdragen: "Ze vinden dat een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen." Dat stelt Van der Knaap in een persbericht van LTO.

Het afgelopen halfjaar is de grootschalige wervingsactie 'Westland heeft Werk' geëvalueerd. Daaruit zijn meerdere lessen getrokken. Zo worden nu individuele tuinders benaderd met de vraag of ze mogelijkheden en belangstelling hebben om iemand aan werk te helpen, die al langere tijd buiten het arbeidsproces staat. "We pakken het nu kleinschaliger aan, met meer maatwerk en stapsgewijze. De praktijk leert nu al dat we daarmee betere resultaten boeken. In het Westland zijn de laatste paar maanden 24 werkzoekenden aan de slag gegaan. Dat is hoopgevend."

Daarbij komt nu een kennismakingstraject voor geïnteresseerden, een soort opwarmcursus de mogelijkheid om te wennen aan het werk in de glastuinbouw. Van der Knaap: "Het werk in de kassen is fysiek best pittig. Ook de werktijden vergen een zekere gewenning. En het is in onze sector wel aanpakken. “

Of registreer je om te kunnen reageren.