Glas

Achtergrond

Meer paprika en minder komkommers naar buitenland

In de eerste 23 weken van dit jaar was de totale Nederlandse groente-export ruim 2 procent lager dan in dezelfde periode van 2015 en zelfs ruim 6% minder dan in 2014. Komkommer verliest veel terrein. Maar de paprika-export groeide voor het tweede jaar op rij, dit jaar met dubbele cijfers, blijkt uit cijfers van GroentenFruit Huis.

De export van paprika groeide in de eerste 23 weken van bijna 98 miljoen kilo naar ruim 110 miljoen kilo (+12,4%). In dezelfde periode van 2014 was dat nog minder dan 96 miljoen kilo. Vooral de groei van het exportvolume rode paprika zet zoden aan de dijk. Dit jaar ging 10,8 miljoen kilo meer rode paprika's naar het buitenland dan twee jaar geleden, tegenover krap 3 miljoen kilo meer gele paprika's (+21%). Oranje paprika maakt procentueel de grootste stappen vooruit: 41% meer dan in 2015 en 53% meer dan twee jaar geleden. Maar het volume is maar 5% van het totaal. De mixverpakking doet het ook nog goed en groeide in 1 jaar met 4%. In volume werd 24% in mixverpakking verkocht. Groene paprika (8% van het paprikavolume) verliest voor het tweede jaar op rij terrein.

Grote verschillen bij tomaat

Van de vruchtgroenten voert tomaat zoals gebruikelijk de exportstatistieken aan. De export (t/m week 23) bedroeg ruim 261 miljoen kilo, nog geen 1% meer dan in 2015 en ruim 7% minder dan in 2014.  Van het volume bestaat 60% uit gewone trostomaten, 17% uit losse en 14% uit troscherrytomaten. Tussen de verschillende segmenten zijn grote verschillen. De export van snoeptomaatjes (cherry-pruim-los) verviervoudigde in een jaar tijd. Troscherry en trospruim groeiden voor het tweede jaar op rij met ongeveer 10%. Opvalllend is de snelle exportdaling van trospruimcherry. Volgens de cijfers van GFH halveerde de export hiervan in de afgelopen twee jaar (week 1 t/m 23), maar mogelijk worden deze tomaten nu anders geregistreerd.

Komkommer, aubergine, courgette

Van de andere vruchtgroenten verliest komkommer voor het tweede jaar op rij terrein. De export van 123,7 miljoen kilo in de eerste 23 weken betekent een daling van bijna 7 procent ten opzichte van 2015 en ruim 22% in twee jaar tijd. De inkrimping van het areaal in 2015 is de belangrijkste oorzaak. De export van aubergine ligt vrij stabiel op ruim 15,5 miljoen kilo in de eerste 23 weken van het jaar. De courgette-export is vrijwel gelijk aan vorig jaar (bijna 2,3 miljoen kilo) en 8% hoger dan in 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.