Glas

Achtergrond

Ruim 200 miljoen EU-subsidie voor Spaanse bio-productie

De komende vijf jaar krijgt Spaanse ecologische sector een bedrag van ruim 200 miljoen euro subsidie uit het EU-fonds voor plattelandsontwikkeling (ERDF), zo laat de regering van Andalusië weten.

De landbouwraad van de regering van de autonome regio Andalusië heeft onlangs het derde plan voor de ecologische productie ('Horizon 2020') goedgekeurd. Daarmee wil de regering de leidende positie van Andalusië versterken. Andalusië telt nu al meer dan 1 miljoen hectare ecologische productie, ruim de helft van heel Spanje. Het plan focust op het verbeteren van de concurrentiepositie, de professionalisering van de afzet en het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Nieuw in de plannen is een programma ter promotie van consumptie en productie van ecologisch rundvlees.

Enorme groei

Andalusië heeft sinds het in werking treden van het tweede plan (in 2007) ook al 381 miljoen euro aan subsidie gegeven aan de ecologische sector. In de afgelopen tien jaar is het aantal ecologische bedrijven in Andalusië verviervoudigd en het areaal 2,5 keer zo groot geworden. In 2015 telde de autonome regio 13.309 ondernemers en 1.481 industriële bedrijven. Het areaal ecologische productie bedroeg vorig jaar 1.011.094 hectare, ruim 15 procent meer dan in 2014. Van dit immense areaal wordt ruim 65 procent ingenomen door extensieve weidegronden (666.847 ha).  De grootste groei was vorig jaar te vinden in de biologische graanproductie: 80.190 hectare, bijna 50 procent meer dan in 2014. Het areaal biologische olijven groeide naar 75.285 hectare (+30%).

Veel meer biologische tomaten

Het areaal kasgroente is niet te vergelijken met de extensieve landbouw. In 2014 bedroeg het totale areaal ecologische kasgroenten in Andalusië circa 650 hectare. Maar het areaal groeit snel. Volgens de regering van Andalusië groeide het areaal bio-tomaten in 2014 naar 350 hectare, een groei van 66 procent in een jaar tijd. Tomaat beslaat daarmee 54 procent van het hele areaal biogroenten in de kas. Van de biologische tomaten staat 87 procent (303 hectare) in de provincie Almería. Trostomaten vormen bijna de helft van het areaal tomaten en een derde wordt ingevuld met cherry- en snacktomaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.