weblog

1 reactie

‘Grillige sfeer bij cao-onderhandelingen’

De sfeer die nu grillig is, moet niet omslaan naar grimmig maar naar bereidwillig.

Grillig, dat is het eerste woord dat me te binnen schiet als ik het nieuws zie. Grillig is het weer, grillig vind ik dit seizoen de prijsvorming van aardbeien. Misschien overheerst dat woord nu ook omdat de herfst nadert. We zitten tegen het einde van ons vollegrondseizoen, al gaan we nog even door met oogsten in de stellingen en in de wandeltunnels. Het is de tijd om om te schakelen naar de herfstmodus, met een nieuwe balans tussen teelt, plannen maken, en vergaderen.

‘De vraag is of we openingen kunnen vinden in het vastgelopen cao-overleg’.

Vastgelopen cao-overleg

Ik zie mijn agenda snel vollopen, met zaken als de Landelijke gewascommissie Aardbeien, de Stichting Aardbei Onderzoek, de Adviescommissie Softfruit Nakt, en overleg met de expertgroep arbeid: de vraag is of we openingen kunnen vinden in het vastgelopen cao-overleg? Wat willen wij? Wat willen de bonden? Hoe ontwikkelt zich onze concurrentiepositie? Wat gebeurt er met de Cafetariaregeling?

Forse looneisen

Als er niets gebeurt, dan hebben we volgend jaar nog geen nieuwe cao. Of dat erg is, valt te betwijfelen. We vinden dat we het goed moeten regelen, de cao onderstreept dit streven. Maar we zien ook dat de bonden totaal geen gehoor geven aan onze wensen, maar wel forse looneisen hebben. Hoe beheersen wij onze loonkosten dan nog ten opzichte van het buitenland?

‘Belasting op werk lager en ontslagrecht hervormen’.

Mark Rutte

Ik hoop dat Mark (Rutte) de aanbeveling die ik hem deed in een eerdere column, alsnog ter harte wil nemen. Ik verwees toen naar een aanbeveling van de OESO (de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het advies was dat Nederland er verstandig aan doet de belastingen op werk te verlagen en om het ontslagrecht drastisch te hervormen. Ik heb hem ook geadviseerd daarmee snel aan de slag te gaan, maar dat heeft hij vast niet gelezen.

Terug aan tafel

Laten we desondanks hopen dat er snel duidelijkheid gaat komen, zodat dit perspectieven biedt voor de cao-onderhandelaars. ‘Terug aan tafel’ is de enige optie. De sfeer die nu grillig is, moet niet omslaan naar grimmig maar naar bereidwillig: om vanuit verschillende perspectieven het beste voor de gehele sector te doen!

Eén reactie

  • G.J.M. van Dongen

    Mark,
    Ik denk dat je eerst terug moet naar de basis. Onderhandelen betekend "het met elkaar eens worden". CAO was bedoelt om afspraken te maken die voor werknemer en werkgever positief waren. Men werd het eens door te onderhandelen. Laatste jaren lijkt het in geen verre wegen op onderhandelen. Wij moeten tekenen bij het kruisje, anders hebben de bonden weer wel een stok achter de deur, zoals piekarbeid etc.
    Niet meer terug naar de tafel als men niet wil onderhandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.