Fruit

Nieuws

Miljoenen Fruitdelta ook naar wonen arbeidsmigrant

De miljoenen uit de regiodeal Fruitdelta Rivierenland worden breed ingezet, zoals voor toerisme en huisvesting arbeidsmigranten.

Dat blijkt uit een toelichting op de verordening van de openstelling van de subsidieregeling uitgevoerd door Regio Rivierenland. In totaal komt door bijdragen van onder meer het Rijk en provincie Gelderland circa 15 miljoen euro beschikbaar in een Regiodeal.

In het Rivierenland moet daarmee extra ontwikkeling gestimuleerd worden. Het gebied kent een relatief laag opleidingsniveau en innovatievermogen. Hoewel de regeling tot 16 november geopend is, lijkt de regio Rivierenland de projecten al bij de gelden gevonden te hebben.

Beheer huisvesting

Zo worden projecten voorbereid voor arbeid en onderwijs, voor stimulering van toerisme in het gebied, maar ook voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat dan om het ontwikkelen van een beheerorganisatie voor huisvesting van arbeidsmigranten door onder meer kwaliteitscriteria te ontwikkelen en toezichtmaatregelen. Daarmee lijkt ook het Rivierenland te kiezen voor centrale goed georganiseerde huisvestingsprojecten.

Focus op versterking structuur

Voor extra specifieke projecten op gebied van bijvoorbeeld teelt lijkt daardoor weinig ruimte. Aanvragen die nu nog worden ingediend worden wel getoetst, laat een woordvoerder weten. Eigenlijk zijn alle projecten al in beeld, laat de woordvoerder ook weten.

De regiodeal moet samenwerking tussen de 5 O’s bewerkstelligen (overheid, onderwijs en onderzoek, ondernemers, non gouvernementele organisaties en ondernemende burgers). Daarmee is er relatief minder focus op echte teeltprojecten, maar op versterking van de structuur van onderzoek en samenwerking van agribusiness en bijvoorbeeld onderwijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.