Fruit

Nieuws laatste update:21 nov 2019

Claim na virus plantmateriaal Naktuinbouw afgewezen

Een schadeclaim tegen Naktuinbouw wegens virus in vermeerderingsmateriaal is door de rechtbank Dan Haag afgewezen.

De vordering van de aardbeienplantenvermeerderaar is daarmee afgewezen, blijkt uit de uitspraak van de bodemprocedure. De rechter gaat niet mee in de stelling van de vermeerderaar dat Naktuinbouw geen geschikte planten heeft geleverd voor vermeerdering. Het gaat om de uitvoering van de taak door Naktuinbouw om jaarlijks virusvrij materiaal te leveren voor vermeerdering.

Aardbeikrinkelvirus

Volgens de rechter waren de planten getest volgens de voorgeschreven toetsmethoden en waren deze volgens het reglement vrij van virus bevonden. In 2011 tot en met 2014 heeft Naktuinbouw het plantmateriaal, dat bij haar in stand werd gehouden, getoetst op aanwezigheid van onder meer het aardbeikrinkelvirus. In 2015 kwam een klacht binnen bij één van de telers over de groei van de aardbeienplanten afkomstig uit nakomelingen van een plant uit het door Naktuinbouw geselecteerde virusvrije plantmateriaal. Het virus bleek in alle geteelde partijen aanwezig en had dezelfde stam als de in 2010 al eerder besmet gevonden planten. Dat jaar vond Naktuinbouw het virus in een aantal planten en liet de besmette planten buiten de selectie voor virusvrij materiaal.

Virusvrij is geen garantie

Voor de rechter telt mee dat een garantie tot het volstrekt virusvrij leveren van planten niet in de overeenkomst staat. Naktuinbouw stelt volgens de rechter terecht dat certificering van plantmateriaal niet betekent dat het getoetste plantmateriaal 100% zeker volledig virus- of ziektevrij is, alleen al omdat sprake is van een levend organisme. Ook is de actuele stand van de wetenschap van invloed op uitkomsten van internationaal erkende toetsen, stelt de rechter.

Of registreer je om te kunnen reageren.