Fruit

Nieuws 1049 bekeken

‘CAO Open Teelten onvoldoende voor sector’

Scheidend voorzitter van de landelijke LTO Gewascommissie Aardbei Mark van Aert heeft zich ‘zeer verbaasd’ over de zijns inziens zeer magere huidige CAO Open teelten, die van kracht is vanaf 1 januari 2018.

“De LTO-onderhandelaars hebben absoluut te weinig bereikt voor de sector.” Dat maakte van Aert woensdag 10 januari duidelijk tijdens zijn inleiding bij de opening van de jaarlijkse aardbeistudiedag in Den Bosch.

Volgens Van Aert huldigde bijna de hele ‘expertgroep arbeid vollegrond’ – in het leven geroepen om mee te denken en te adviseren over arbeidsvoorwaarden in CAO-gesprekken met de bonden – het standpunt dat LTO-onderhandelaars Wim van den Boomen en Leon van Zon pas groen licht voor de huidige CAO mochten geven als voldaan was aan een aantal minimumeisen. De opstelling van de expertgroep werd door Van Aert omschreven als: ’nee, tenzij…’

Eisen huisvestingskosten en arbeidsduurbeperking

De bezwaren van de expertgroep, waarin Van Aert ook zitting heeft, hadden onder andere betrekking op de eisen die worden verbonden aan inhouding van de huisvestingskosten via de loonstrook en op de arbeidsduurbeperkingen die kleven aan de Regeling voor Seizoensarbeid. Dit zijn zaken die voor aardbeibedrijven, met doorgaans een hoge tijdelijke arbeidsbehoefte, van belang zijn. “De expertgroep had bijvoorbeeld graag gezien dat de Seizoenarbeidregeling versoepeld of uitgebreid zou worden. De maximale aaneengesloten arbeidsduur volgens de regeling is 6 maanden, in de praktijk is dat te kort. Er zijn in de onderhandelingen diverse voorstellen over tafel gegaan, maar die hebben niet tot resultaat geleid”, aldus Van Aert in een toelichting op zijn betoog.

Mark van Aert: "LTO-onderhandelaars mochten pas groen licht voor de CAO geven als voldaan was aan een aantal minimumeisen." - Foto: Joost Stallen
Mark van Aert: "LTO-onderhandelaars mochten pas groen licht voor de CAO geven als voldaan was aan een aantal minimumeisen." - Foto: Joost Stallen

Onderhandelaars oefenen druk uit

Volgens Van Aert is het frustrerend dat de onderhandelaars de CAO-besprekingen niets gedaan hebben met de opvatting van de expertgroep, maar juist wel druk hebben uitgeoefend op de LTO vakgroep vollegrond om in te stemmen met het door hen bereikte resultaat. “Deze gang van zaken heeft me zeer verbaasd.”

Of registreer je om te kunnen reageren.