Fruit

Nieuws 1269 bekeken

Schade in plantopstand kan flink oplopen

De geschatte schade als gevolg van vorst in hardfruit kan nog wel eens stevig oplopen, denken verzekeraars en belangenvereniging NFO. Een deel van de schade zal zich pas in 2013 openbaren.

Eerder maakte de NFO al bekend dat de schade wordt geraamd op 85 miljoen euro, maar toen was de omvang van een belangrijk deel van de schade, die in de plantopstanden, nog niet goed in beeld.

Het gaat het met name om perenbomen die door de zware vorst, begin maart, kapotgevroren zijn.  Die schade openbaart zich voor een belangrijk deel pas in het najaar. Hierbij gaat het vooral om bevroren onderstammen. Bovenstammen die bevroren zijn, kunnen zich nog herstellen, maar bomen met kapotgevroren onderstammen moeten worden gerooid.

Wat onduidelijk blijft, is hoe de ontwikkeling van bevroren bovenstammen in 2013 zal doorzetten. Mogelijk wordt pas in het nieuwe seizoen duidelijk of deze bomen nog rendabel zijn en voldoende vrucht kunnen opbrengen.

De NFO spreekt van 100 tot 150 hardfruittelers die zwaar tot zeer zwaar getroffen zijn. Hierbij gaat het om percelen die, naast oogstderving, ook een aanzienlijk deel van hun perceel moeten rooien. Voor het voortbestaan van diverse van deze bedrijven wordt gevreesd.

Afdekkingstelsel
De NFO is inmiddels met de overheid in gesprek over een schadecompensatie. De belangenorganisatie constateert dat het afdekkingsstelsel, dat in overleg met verzekeraars tot stand is gekomen, niet functioneert. De schadeuitkering van verzekeraars zal niet voldoende zijn om de schade te dekken, denkt de NFO.

Verzekeraars werken aan een afronding van de schadeinventarisatie in plantopstanden. Waarschijnlijk komen zij pas eind november naar buiten met een definitief schadebedrag.

Of registreer je om te kunnen reageren.