Fruit

Achtergrond

CLTV-telers op bedrijfsbezoek in België

Een ondernemersgericht bedrijf waar heel veel gebeurt, met mooie teelten. Die complimenten waren afgelopen woensdag 3 april voor aardbeienteler Danny Laurijssen uit het Belgische Meer, aan het eind van een rondgang op zijn bedrijf die was georganiseerd door de aardbeistudieclub van CLTV in Zundert.

Laurijssen teelt onder glas de rassen Sonata en Clery in verse teelten, en op stellingen de rassen Elsanta –in een doorteelt- en de doordrager Capri. De stellingen voor de Elsantateelt zijn voorzien van  kleine kapjes, de stellingen voor de doordragers staan onder hoge tunnelkappen.

Voor deze laatste teelten verliep de start dit voorjaar echter niet echt soepel. Laurijssen had beide teelten in de eerste week van maart op de stellingen gezet, maar zag zich vanwege de daarna volgende vorst genoodzaakt de planten weer op de grond te zetten en af te dekken. “Hadden ze toen 3 graden vorst voorspeld, dan had ik deze teelten laten staan. Achteraf bezien is het goed dat we de planten wel hebben laten zakken.’

Vocht voor Capri

De planten worden zo snel mogelijk weer terug op de stellingen gezet, dat is met name van belang voor de Capri-teelt. Deze planten krijgen, sinds ze op de grond staan, geen gietwater meer. Het schrale weer is echter niet ten koste gegaan van de bloemen, is inmiddels duidelijk. De Elsanta-planten zijn doorgeteeld, ze stonden afgelopen najaar in de kas.

Laurijssen heeft het ras Capri voor het eerst. Eerder heeft hij het ras Charlotte gehad, maar die beviel niet vanwege het (te) grote aantal arbeidsuren dat voor dit gewas nodig was, de meeldauwgevoeligheid en de zeer matige smaak van de vruchten. Laurijssen is de enige aanvoerder op veiling Hoogstraten met het ras Capri.

Clery in twee oogstrondes

De keus voor Clery en Sonata in de kas is mede gericht op een zo constant mogelijke productie: Laurijssen mikt erop dat de oogst van Sonata valt tussen die van Clery en Elsanta, al lijkt dat er dat  dit jaar niet van te komen door de al genoemde verlating van de stellingteelt met Elsanta. Wel valt de grootte van de vruchten op, in de hand gewerkt door het koele weer en lichtere planten.

De  Clery ging op 12 december op de goten, na bewaring in de koelcel vanaf 11 november. De teelt werd na het planten de daarop volgende drie weken in totaal negen nachten belicht met Led-lampen voor de gewasstrekking. De eerste pluk volgde rond 7 maart.  Als het goed gaat, volgt eind mei of begin juni een tweede bloei met Clery. “Dat doen we altijd zo. Je moet in dat geval wel voorzichtig zijn met strekkingslicht. Belicht je te veel, dan gaat dat ten koste van die nabloei.” De plantdichtheid met Clery is veertien stuks per strekkende meter. Andere jaren hield Laurijssen zestien planten per strekkende meter, in deze fase van de teelt lijkt het er echter niet op dat dat ten koste zal gaan van de productie.

De Clery wordt begin juli geruimd en vervangen door een najaarsteelt met Elsanta. Deze planten gaan in de loop van december weer van de goten af om plaats te maken voor Clery, en worden het volgend voorjaar als doorteelt uitgezet op de buitenstellingen.

Afgelopen woensdag was van Sonata het eerste pond aardbeien per vierkante meter geplukt. De eerste echte pluk in dit ras was net voor Pasen.  Deze planten waren in de week voor Kerst geplant, eveneens na een verblijf in de koelcel vanaf 11 november. Ze zijn drie à vier weken continu belicht met spaarlampen. Na de Sonata volgt vanaf half mei een zomerteelt met Elsanta’s uit de doorteelt op stellingen.

Laurijssen kocht vorig jaar een voormalige paprikakas die nu vol staat met Elsanta’s in een doorteelt. De planten zijn van verschillende herkomsten, omdat de kas te laat klaar was om er vanaf augustus een doorteelt op te zetten.

Foto

  • Sonata in een verse teelt.

    Sonata in een verse teelt.

  • De doordrager Capri werd in week 10 op de stellingen gezet en een week later weer naar beneden gehaald. De planten lijken van de vorst niets geleden te hebben, wel moet de potgrond hoognodig bevochtigd worden. De planten zijn op donderdag 4 april terug op de stellingen gegaan.

    De doordrager Capri werd in week 10 op de stellingen gezet en een week later weer naar beneden gehaald. De planten lijken van de vorst niets geleden te hebben, wel moet de potgrond hoognodig bevochtigd worden. De planten zijn op donderdag 4 april terug op de stellingen gegaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.