Doorgaan naar artikel

Zuid-Europa buigt zich over Marokko-vraagstuk

De Zuid-Europese contactgroep tomaat buigt zich vandaag over vervolgstappen na de afgesloten landbouwovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko.

De landen Spanje, Frankrijk en Italië nemen zitting in de groep, die in 1997 is opgericht. Doel is de gevolgen voor de landen in beeld te brengen, waar het gaat om de aanvoer van tomaten vanuit Marokko. Verder staat ook de op handen zijnde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op de agenda.

De landen kijken gezamenlijk naar de consequenties van het akkoord, waarin bepaald is dat Marokko de export van tomaten richting Europa de komende jaren geleidelijk mag opvoeren. Volgens de Zuidelijke landen vormt de export een ernstige bedreiging voor de producenten in de Zuid-Europese lidstaten.

De Europese Commissie zag evenwel in februari geen reden om het verdrag met Marokko verder aan te scherpen. De Zuid-Europese landen blijven echter bij de stelling dat Europa de afgelopen jaren niet in staat is gebleken afdoende controle uit te voeren op de daadwerkelijk ingevoerde volumes Marokkaanse tomaat en de gehanteerde invoerprijs. Marokko overschrijdt in hun ogen de gemaakte afspraken met Europa, dat zou de handelspositie van – met name – Spanje ernstig verzwakken.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert Waagmeester

Share this

Brammert Waagmeester

voormalig freelance marktredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin