KCB moest vaker ingrijpen in groentehandel

28-03-2019 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Bij de handel in groente en fruit was in 2018 vaak iets mis. Dat blijkt uit het jaarverslag van KCB.

Door nieuwe en strengere regels moest KCB 5 keer zo vaak een notificatie opmaken omdat de juiste papieren ontbraken bij partijen groente. In 2018 moest bijvoorbeeld voor het eerst tomaat uit Marokko of Israël bij import via andere EU-landen worden gecontroleerd op fytosanitaire certificaten. Daarin ging in 2018 veel mis.

Afrikaanse fruitmot

Verder is de Afrikaanse fruitmot sinds 2018 een quarentaine-organisme, met grote gevolgen bij een uitbraak. Uiteindelijk zijn er in 2018 in totaal 159 vondsten van Afrikaanse Fruitmoteieren of -larven gedaan door KCB-inspecteurs, waarvan 11 keer in een partij paprika. Die vondsten waren aanleiding om dit jaar nog strenger toe te zien op import uit Tanzania en Kenia. KCB heeft daarbij taken overgenomen van NVWA voor het onderzoeken van eieren en larven van onder meer de Afrikaanse fruitmot. Daarvoor was binnen KCB meer kennis aanwezig dan in de NVWA. In het jaarverslag schrijft KCB dat een pilot met vallen rondom handelsbedrijven geen vondsten van schadelijke insecten heeft opgeleverd.

Meer tuchtrechtzaken

Verder werden in het kwaliteitsonderzoek door KCB vaker overtredingen aangetroffen. In 2018 zijn 51 zaken voorgelegd bij het Tuchtgerecht. In 2016 waren dat er 25.

Door een daling in de uitvoer groente naar landen buiten de EU had KCB minder inspectietaken voor speciale exporteisen. De uitvoer van fruit naar derde landen (met name China en Vietnam) groeide daarentegen wel.

Omzetgroei door nieuwe taken

Voor KCB is 2019 een spannend jaar met een brexit en nieuwe inspectieregels door de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de EUControleverordening. Hoe beide zaken uitpakken is nog altijd onduidelijk, schrijft de KCB. Voor de brexit zijn al wel 15 extra inspecteurs aangetrokken.

De omzet van het KwaliteitsControle Bureau steeg in 2018 met € 750.000 naar € 17,9 miljoen. Voor 2019 wordt een stijging van de omzet voorzien van 3%. Ten opzichte van 2018 zijn de tarieven met 2,6% gestegen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer