Doorgaan naar artikel

ZON: meer vrijheid voor telers na GMO-tijdperk

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

Afzetorganisatie ZON werkt aan een meerjarenplan waarbij telers meer vrijheid in de afzet krijgen.

De afzetorganisatie heeft telers vorige maand betrokken bij de uitwerking en besluitvorming van een nieuwe strategie. Door het stoppen met de Europese subsidieregeling GMO is er meer ruimte om telers bij afzet te betrekken. Die nieuwe relatie tussen telers en ZON wordt uitgewerkt in een 5-jarenplan.

Nieuwe aanpak naast klok

Sjraar Hoeijmakers - Foto: Studio 38c

Sjraar Hoeijmakers – Foto: Studio 38c

Bestuur en directie hebben voorstellen voor zo’n nieuw plan al eerder dit jaar uitgewerkt. Volgens voorzitter Sjraar Hoeijmakers blijft de oude coöperatieve aanpak met de klok zeker intact, maar wordt telers ook meer ruimte geboden. “Als ZON streven we ernaar om telers waar mogelijk te betrekken bij de afzet en meer maatwerk te leveren voor telers en klanten. Omdat door het inleveren van de GMO-erkenning er veel minder beperkende regelgeving en voorschriften zijn dan voorheen, is er nu meer ruimte voor ZON ontstaan om telers hierbij verder te faciliteren.” Vooral bij tomatentelers en enkele vollegrondsgroentetelers lijkt die behoefte aan verandering aanwezig.

Besluit dit voorjaar

ZON heeft 4 april de algemene ledenvergadering gepland. Een besluit over het nieuwe 5-jarenplan lijkt dan nog te vroeg. Wel zal het daar op de agenda staan. Een van de onderwerpen in de discussie is de inzet van gelden uit de verkoop van opstallen en ontwikkelingsrechten van Fresh Park Venlo. Dat moet niet de overhand krijgen, aldus Hoeijmakers. Daarover zegt hij in het ledenblad ZON Magazine: “De centrale vraag moet zijn waar we als ZON over 5 jaar willen staan. Een afgeleide daarvan is vervolgens hoe we dat willen doen, en welke middelen we daarvoor nodig hebben.”

In oktober maakte ZON bekend de opbrengst van de verkoop van opstallen van Fresh Park Venlo te willen stoppen in een innovatiefonds. Hoeijmakers laat nu in het ledenblad doorschemeren dat telers ook wel wat voelen voor uitbetaling aan de leden. Hoeijmakers denkt dat dit voor de korte termijn aantrekkelijk lijkt, maar niet voor de coöperatie op de lange termijn.

Beheer
WP Admin