Doorgaan naar artikel

Wiebes: extra berekening klimaatakkoord tuinbouw

Foto: Sky Pictures

Foto: Sky Pictures

Minister Erik Wiebes van Economische Zaken wil meer inzicht in wat mogelijke aanpassingen in de energiebelasting betekenen voor glastuinbouw.

Wiebes vraagt het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te onderzoeken hoe 2 voorgestelde modellen voor energiebelasting uitpakken voor de glastuinbouw.

De vraag van Wiebes is onderdeel van een brede opdracht aan beide bureaus om het ontwerp-klimaatakkoord van 21 december door te rekenen. Dan wordt duidelijk wat het totaal aan voorstellen voor gevolgen heeft voor werkgelegenheid, lasten- en inkomsteneffecten en ruimtelijke effecten. Voor glastuinbouw is nu niet helder wat de gevolgen zijn van de energiebelastingsvoorstellen.

Jaarlijkse verhoging gasprijs

In het ontwerp-klimaatakkoord zijn 2 varianten van energiebelasting uitgewerkt, waarbij de gasprijs wordt verhoogd en compensatie wordt gegeven in de vorm van belastingvermindering of lagere electriciteitsprijs. Het zou om een jaarlijke verhoging gaan met voor de glastuinbouw mogelijk stevige gevolgen.

Het kabinet heeft de extra informatie nodig om besluiten te nemen over de maatregelen die nodig zijn om de 49% doelstelling te halen voor CO2-reductie. Dat zal terugkomen in verdere onderhandelingen aan de klimaattafels met andere partijen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin