Doorgaan naar artikel

Sector: CO2-heffing EU jaagt glasteelt over EU-grens

De glastuinbouw vreest dat nieuwe CO2-heffingen in Europa de sector buiten Europa aantrekkelijker maakt. Die heffingen mogen het eigen CO2-sectorsysteem ook niet doorkruizen.

Glastuinbouw Nederland stelt dat bij nieuw Europees CO2-beleid op twee fronten kostenstijgingen kunnen optreden. Dat kan gebeuren als glastuinbouw gaat meedraaien in een nieuw breed Europees CO2-handelssysteem. Daarnaast wordt kassenbouw in Europa duurder als ingevoerd staal, glas en aluminium een CO2-heffing opgelegd krijgen.

Als telers van buiten de EU die kosten niet hoeven te betalen en wel product zonder heffing kunnen uitvoeren naar de EU, verslechtert dat de concurrentiepositie. Ook de prijzen van glasgroenten in de winkels stijgen erdoor. Glastuinbouw Nederland stelt dat in een reactie op het aannemen van het klimaatpakket ‘Fit for 55’ door het Europees Parlement.

Geen twijfel over doorgaan eigen sectorsysteem

Dat eerste bezwaar van een nieuwe Europees CO2-systeem (ETS 2.0) is opmerkelijk. De sector heeft een nieuw CO2-systeem afgesproken met de ministeries. Dan zou toch geen sprake zijn van deelname aan een nieuw Europees CO2-systeem kunnen zijn.

Glastuinbouw Nederland laat in een reactie weten geen zorgen te hebben dat het nieuwe CO2-systeem niet doorgaat. “Toen het glastuinbouwconvenant met het sectorsysteem werd afgesloten, was dat Europese systeem niet in beeld. We maken ons geen zorgen dat het afgesproken CO2-sectorsysteem niet doorgaat, maar willen het wel zo onder de aandacht brengen.”

Pleiten voor uitzonderingspositie

Toch pleit voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adrie Bom-Lemstra voor een uitzonderingspositie voor de glastuinbouw. “Als een sector al onder een vergelijkbaar CO2-systeem valt, mag een lidstaat hiervoor een uitzondering op ETS 2.0 bieden. Al sinds jaar en dag kent de glastuinbouw zo’n klimaatsysteem. Ons CO2-sectorsysteem borgt ons klimaatdoel van 2030 en uiteindelijk klimaatneutraliteit in 2040. Die afspraak hebben we recent met het kabinet gemaakt in het convenant als onze bijdrage aan het ‘Fit for 55’-pakket.”

Telers zien het CO2-sectorsysteem als een veel effectiever, eerlijker en beter passend maatwerkinstrument voor het behalen van de klimaatdoelen dan opname in ETS 2.0, stelt Bom-Lemstra.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin