Doorgaan naar artikel

Adema: bouwstop kassen past niet bij CO2-inzet sector

De Partij voor de Dieren wil verdere areaalgroei van verwarmde kassen stoppen. Minister Adema LNV vindt dat onterecht.

De PvdD diende woensdag een motie in omdat de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in 2021 is gestegen ondanks investeringen en subsidies voor energiebesparingsmaatregelen. De uitstootgroei is onder meer het gevolg van een groei van het areaal. PvdD-landbouwwoordvoerder Leonie Vestering diende de motie woensdag in bij het Tweeminutendebat dat volgde op het commissiedebat van februari.

De motie riep vragen op van VVD-kamerlid Peter Valstar: “Bent u dan ook tegen nieuwbouw van kassen met aardwarmte?” Daarop zei Vestering dat energie en duurzame energie in sectoren moet worden gebruikt die van belang zijn. “Dan staat glastuinbouw voor de productie van voeding dat niet lokaal is en seizoensgebonden niet bovenaan ons lijstje, en zeker niet sierteelt.”

Juist compliment sector

De motie die nog in stemming moet worden gebracht, wordt ontraden door minister Piet Adema. “Het Klimaatakkoord geeft de doelen voor CO2 van de glastuinbouw weer. Dat betekent minder aardgas en meer duurzame warmte. Dat wordt nu volop ingezet. Overigens zijn de doelstellingen van de glastuinbouw hoger dan menig andere sector door in 2040 klimaatneutraal te willen zijn en dat is een compliment waard. Het is mijn ambitie de sector te helpen die doelstellingen te halen.”

Verschillende prikkels

Die overschrijding van de CO2-doelen van de sector in 2021 was in februari bij het commissiedebat ook al onderwerp van discussie. PvdA pleitte toen voor extra waarborgen in het glastuinbouwconvenant dat de uitstoot nu echt omlaag gaat. ChristenUnie verwijst voor de stijging van de uitstoot ook naar de verschillende prikkels die tuinders wordt gegeven. “De spark spread tussen gas en elektriciteit maakt het heel aantrekkelijk om een wkk in te zetten. Tegelijkertijd hebben we op dit moment allemaal prikkels waarmee we restwarmte en duurzame warmte eigenlijk wegdrukken. Er liggen moties van de Kamer over een correctieregeling op de SDE et cetera. Ze worden niet uitgevoerd.”

De meerderheid van de fracties heeft er geloof in dat met afspraken met de glastuinbouw resultaten gehaald gaan worden. Vooral een individueel CO2-sectorsysteem en gefaseerde afbouw van vrijstellingen van energiebelasting zal een stevige impuls zijn, is de verwachting.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin