Doorgaan naar artikel

CO2-heffing: Ook extensieve kas en geen rechtenhandel

Met de CO2-heffing worden glastuinbouwbedrijven voor al hun uitstoot belast en dus niet pas boven een bepaalde grens. - Foto: ANP premium

Met de CO2-heffing worden glastuinbouwbedrijven voor al hun uitstoot belast en dus niet pas boven een bepaalde grens. - Foto: ANP

Het nieuwe CO2-sectorsysteem voor glastuinbouw raakt ook extensieve bedrijven in hun hele uitstoot. Een hoge gasprijs zal de heffing laten ‘uitdoven’.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eruit: een nieuw model CO2-sectorsysteem voor glastuinbouw moet er een worden met een vlakke heffing. De glastuinbouw stemt in. Dat stelde minister Piet Adema maandag 1 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

De vlakke heffing houdt in dat glastuinbouwbedrijven voor al hun uitstoot belast worden en dus niet pas boven een bepaalde grens. En het betekent dan tegelijk dat extensieve bedrijven dus ook bijdragen met heffingbetaling en niet alleen intensieve bedrijven.

Geen verhandelbare CO2-rechten

Die modellen (met handel in uitstootrechten en heffing voor alleen intensieve bedrijven) lagen namelijk ook voor in een omvangrijke studie van Berenschot naar mogelijke modellen voor zo’n sectorsysteem. Er is gekozen voor een simpel systeem en niet voor bijvoorbeeld verhandelbare rechten.

In het huidige CO2-sectorsysteem is de prikkel voor de individuele tuinder om te verduurzamen beperkt, omdat de heffing vooraf niet bekend is en afhangt van de prestatie van de gehele sector. Dit wordt in het nieuwe individuele CO2-systeem verbeterd. Dat nieuwe systeem is de beoogde tegenprestatie voor een soepeler breuk met de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.

Heffing dooft uit bij hoge gasprijs

De heffingshoogte moet nog worden bepaald. Deze is afhankelijk van hoe energieverbruik in glastuinbouw gaat worden belast, maar ook door ontwikkelingen in de gasprijzen. De onderzoekers gaan uit van een daling van de gasprijzen en stellen een relatie voor met de heffing. Bij een gasprijs hoger dan € 0,30 schatten de onderzoekers dat dan een heffing uitdooft. Bij een gasprijs van € 0,20 per kuub is de heffing in dat geval € 15 per ton CO2-uitstoot in een beschreven model.

Hoeveel impact het nieuwe systeem heeft op bedrijven, hangt ook af van de CO2-prijs in het Europese handelssysteem ETS, maar ook van hoever het kabinet gaat in het afbouwen van verlaagde tarieven voor glastuinbouw. Zo rekenen de onderzoekers ook met een scenario waarin de vrijstelling voor WKK-gebruik overeind blijft. Bij het afschaffen van zowel het verlaagd energiebelastingtarief voor de glastuinbouw, als de volledige vrijstelling WKK, is er slechts een beperkte aanvullende CO2-heffing nodig om de uitstoot van de glastuinbouw in 2030 terug te brengen tot 4,3 Mt CO2.

Lees ook: Sector: CO2-heffing EU jaagt glasteelt over EU-grens

Veel inzicht voor bedrijven

Bij afschaffing van de vrijstelling voor WKK zien de onderzoekers dat vooral aquathermie (warmte uit water) zal groeien onder WKK-bedrijven. Berenschot onderzoekt voor acht categorieën bedrijven de effecten van nieuw belastingbeleid in combinatie met een heffing en hoogte van de gasprijs. Daarmee levert het onderzoek veel inzicht op in toekomstmogelijkheden voor verschillende bedrijven.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin