Doorgaan naar artikel

D66: CO2-plannen glastuinbouw nu ook zonder SDE++?

De schok in energieprijzen heeft de stimuleringsregeling SDE++ op zijn kop gezet. D66 vraagt zich af of CO2-afvangprojecten nog steun nodig hebben.

Door hoge energieprijzen is in 2022 sprake van onderuitputting van de stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De regeling steunt projecten in onrendabele delen ten opzichte van gas, maar bij hoge gasprijzen is de steun lager.

Hoe omgaan met nieuwe richtprijzen?

D66 vraagt aandacht voor een soortgelijke systematiek bij CO2-projecten. Zo is volgens D66 in 2022 voor € 7,1 miljard steun aangevraagd voor projecten met CO2-afvang en –opslag en € 600 miljoen voor CO2-afvang en –gebruik in de glastuinbouw (CCU). D66 vraagt of deze projecten bij berekening met nieuwe CO2-prijzen misschien van zichzelf rendabel zijn geworden. De partij vraagt minister Jetten van Economische Zaken en Kimaat (EZK) duidelijk te maken hoe met nieuwe richtprijzen wordt omgegaan.

Voortgang correctiemaatregelen

ChristenUnie vraagt in dezelfde schriftelijke vragenronde naar de voortgang voor correctiemaatregelen duurzame warmte om glastuinders te compenseren voor het verlies aan SDE-steun. ChristenUnie ziet geen beletsel om de correctie spoedig in te voeren. Er is bijvoorbeeld geen risico dat Brussel ingrijpt vanwege ongeoorloofde staatssteun. Ook ziet ChristenUnie mogelijkheden om met Europese crisismaatregelen vastgelopen projecten (door verdampen SDE++-steun) weer op gang te helpen.

Opvallend genoeg hebben de VVD en de BoerBurgerBeweging geen schriftelijke vragen gesteld over de problemen rond de uitvoering van SDE++. CDA wil dat steunregelingen aan projecten als biomassa en groen gas beter rekening houdt met hogere inkoopkosten voor bijvoorbeeld hout.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin