Doorgaan naar artikel

Westland wil meer aandacht voor bodemdaling bij kassen De Lier

De gemeente Westland wil bodemdaling rond het dorp De Lier hoger op de agenda zetten bij het Hoogheemraadschap en Zuid-Holland.

Nieuw onderzoek bevestigt namelijk dat grondwateronttrekkingen voor de tuinbouw significant bijdragen aan die bodemdaling. Het gaat daarbij met name om seizoensgebonden onttrekkingen voor de glastuinbouw met brijnsystemen. Tuinders winnen met omgekeerde osmose zoet water uit opgepompt brak grondwater.

Meerjarig onderzoek

Bodemdaling is al veel langer een onderwerp in het gebied. Deltares oordeelde in 2016 al dat er een relatie was met wateronttrekkingen voor kassen, maar deze conclusie was niet gebaseerd op meerjarige monitoring. De gemeente constateerde de bodemdaling zelf. Radarsatellietbeelden bevatten aanwijzingen voor een toename van de bodemdalingssnelheid met circa 5 millimeter per jaar. Of het nieuwe onderzoek dit bevestigt, is niet duidelijk.

Westland, Hoogheemraadschap Delfland, de provincie Zuid-Holland en Glastuinbouw Nederland werken al langer samen aan een routekaart voor realisatie van een duurzame gietwatervoorziening. Het nieuwe onderzoek is voor het gemeentebestuur van Westland aanleiding brieven te sturen naar beide partners om urgentie te vragen voor de aanpak van bodemdaling en het onderzoek onder de aandacht te brengen.

Toezicht op terugpompen

Het toezicht op het terugpompen van afvalwater (brijnwater) is in Westland al meer gereguleerd. Bij telers wordt steeds beter in kaart gebracht hoeveel ze terugpompen en wat de gehaltes zijn van meerdere stoffen in die volumes. Telers moeten de stoffen in het brijnwater ook laten meten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin