Doorgaan naar artikel

Zuiveringspercentage werkzame stoffen soms te laag

Erkende zuiveringstechnieken in de glastuinbouw slagen er niet in voldoende van sommige werkzame stoffen af te breken in afvalwater. Gezocht wordt naar een oplossing om te voorkomen dat de toelating voor deze middelen wordt verscherpt.

De glastuinbouw heeft een zuiveringsplicht. Gewasbeschermingsmiddelen moeten voor het lozen op oppervlaktewater of riolering met minimaal 95% worden verwijderd. Zuiveringsinstallaties worden hierop getest. Daarvoor wordt een selectie van elf representatieve werkzame stoffen gebruikt. Niet alle stoffen worden goed afgebroken, bleek recent na toevoeging van nieuwe werkzame stoffen aan die representatieve groep middelen. Er is daarom gekeken of meer werkzame stoffen in de glastuinbouw slecht afbreken. Dat blijkt uit een brief van de (voormalig) minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers.

Uit dat onderzoek bleek dat het overgrote deel van de stoffen voldoende wordt gezuiverd. De stoffen met een slechter zuiveringspercentage lijken geen grote problemen te veroorzaken. Van deze stoffen worden weinig normoverschrijdingen in het oppervlaktewater geconstateerd.

Maatregelen nodig

De huidige werkwijze om zuiveringsinstallaties te testen voldoet daardoor nog steeds, maar er zijn extra maatregelen nodig voor de stoffen die lastiger te zuiveren zijn. Meer aandacht voor het voorkomen van gebruik en lozing van de stoffen die slechter afbreken is zo’n maatregel, maar ook nader onderzoek naar het zuiveringsrendement voor dergelijke stoffen in de praktijk en voor een verbeterde werking van zuiveringsinstallaties.

Als deze maatregelen onvoldoende werken, kan het lagere zuiveringspercentage voor deze stoffen gaan meewegen in de toelatingsprocedure van nieuwe stoffen.

Geen grote effecten

Voor die normoverschrijdingen zijn al eerder maatregelen genomen, zoals vergroting van de glastuinbouwexpertise van toezichthouders, verbetering van de dataverzameling over lozingen, snellere terugkoppeling van monitoringsgegevens en aanscherping van wetgeving.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin