Doorgaan naar artikel

Westland: tuinbouwgemeentes in duurzaamheid voorbij

Gemeente Westland. Foto: ANP

Gemeente Westland. Foto: ANP

De gemeente Westland wil in 2020 de meest duurzame glastuinbouwgemeente zijn, maar moet nu nog Midden-Delfland en Horst aan de Maas voor zich dulden.

Westland verwacht dat met name duurzame warmtewinning de komende jaren ervoor zorgt dat het andere gemeentes voorbij streeft. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda Westland 2017, waarover de gemeentelijke politiek zich deze maand buigt.

In de rapportage geeft Westland een overzicht van duurzaamheidsverrichtingen op gebied van energie, natuur en werkgelegenheid. Het rapport is gebaseerd op de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2016. Westland heeft de kaarten vooral gezet op aardwarmte en restwarmte. De gemeente voorziet dat in 2035 het overgrote deel van de warmtebehoefte van 15,9 PJ ingevuld kan worden met aardwarmte. Vier projecten zijn gerealiseerd, 3 zijn er in ontwikkeling en 8 projecten staan nog op de rol.

Gemeente Westland. Foto: ANP

Gemeente Westland. Foto: ANP

Versnelling

Om het realiseren van aardwarmteprojecten te versnellen is energietransitiepartners (ETP-Westland) opgericht door HVC en de Westland Infra groep. Dat zijn organisaties in de afvalverwerking en infrabeheer waarin de gemeente belangen heeft. ETP streeft naar 5 PJ duurzame warmte in het Westland in 2020 en 10 PJ in 2025. Daarvoor zijn nog 4 ‘gangbare projecten’ en 4 diepere Traisprojecten nodig.

In het rapport staat een initiatief vermeld van Noordland & Kapittelland, een coöperatie van 24 tuinbouwondernemers. Zij bereiden een 6 kilometer diepe boring voor. Door de gemeente wordt het project een ‘pionierswerk’ genoemd met ‘hoge technische risico’s’.

Het duurzaamheidsrapport geeft een overzicht van warmteprojecten. In 2012 is de warmtekoude opslag van telersvereniging Prominent en Vestia Westland in bedrijf genomen. Van de beoogde 700 zijn er nu 230 woningen aangesloten.

Werk- en leerprojecten

In 2016 heeft Westland in totaal 479 werk- en leer/werkplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar een doelstelling lag van 290. Het aantal vacatures van glastuinbouwbedrijven bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt overigens niet meer apart geregistreerd.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin