Doorgaan naar artikel

GroentenFruit Huis-leden pakken samen CSRD aan

In de afgelopen maanden hebben 31 leden van GroentenFruit Huis gezamenlijk de uitdagingen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangepakt. Begeleid door PwC keken ze naar de brede impact van hun ketens.

Het initiatief voor dit programma kwam voort uit de wens van leden om als sector samen stappen te zetten in de voorbereiding op de CSRD-rapportages. Omdat de deelnemers in dezelfde sector werken en veelal in dezelfde of vergelijkbare ketens zitten, hebben ze ook te maken met vergelijkbare risico’s, kansen en vraagstukken en was het logisch om hier samen naar te kijken.

Complexe eisen van de CSRD

Voor de begeleiding is Price Waterhouse Coopers (PwC) ingeschakeld. In plaats van individueel aan de slag te gaan met een consultant, kon dit nu collectief worden ingekocht, wat enorm in de kosten scheelde voor de deelnemers. Daarnaast konden deelnemers profiteren van elkaars inzichten en ervaringen. Er is intensief samengewerkt door de deelnemers: via elf fysieke en zeven digitale sessies hebben bedrijven gewerkt aan de complexe eisen van de CSRD.

Een enthousiaste deelnemer merkte op: “De kracht van dit programma ligt in de gezamenlijke aanpak. Ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is hoe je als brancheorganisatie de leden helpt om samen op een heel goede manier tot een betere uitkomst te komen. Ik ben ook erg te spreken over de deskundigheid en het hoge tempo waarmee PwC ons door het proces heeft geloodst.”

Klimaatverandering, water en arbeid

Een belangrijk onderdeel van de CSRD is dat een bedrijf in kaart brengt waar de grootste impacts, risico’s en kansen liggen voor zijn bedrijf specifiek. Binnen het project is ook voor de sector als geheel in kaart gebracht wat de belangrijkste impacts, risico’s en kansen zijn. Deze uitkomsten zijn vervolgens besproken met verschillende stakeholders, waaronder banken, retailers en ngo’s, om te bepalen of hiermee ook de juiste thema’s zijn gedefinieerd.

Uit deze analyse kwam naar voren dat er met name op onderwerpen als klimaatverandering, water en arbeid een hoop impacts risico’s en kansen liggen voor de sector. Dit besef helpt bedrijven niet alleen om aan de CSRD-vereisten te voldoen, maar ook om strategische keuzes te maken die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen. Deelnemende bedrijven kunnen dankzij de methodologie uit het programma hun eigen impactanalyse (hun eigen DMA, in CSRD-jargon) nog specifieker maken ten behoeve van hun CSRD-rapportage.

Samen blijven optrekken bij CSRD

Hoewel het CSRD-project nu is afgerond, is GroentenFruit Huis bezig met het inventariseren van mogelijkheden voor een vervolg. Vanuit de deelnemende bedrijven aan het project is duidelijk de behoefte kenbaar gemaakt om samen op te blijven trekken rondom dit onderwerp. Dankzij de positieve ervaringen, waardevolle bevindingen en mogelijkheden die we zien, denkt de brancheorganisatie dat het goed is om hierop voort te bouwen. In de komende weken zullen ze verder onderzoeken hoe ze dit vervolg vorm kunnen geven, met als doel om de sector nog beter te ondersteunen in hun duurzaamheids- en rapportageverplichtingen.

CSRD zal niet alleen impact hebben op bedrijven die zelf moeten rapporteren, bedrijven moeten ook rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en arbeidsomstandigheden in de keten. Ook bedrijven die niet zelf onder de CSRD vallen kunnen er via afnemers mee te maken krijgen. GroentenFruit Huis zal de komende tijd ook aandacht besteden aan deze groep bedrijven om ze goed mee te nemen in de ontwikkelingen op dit vlak.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin