Doorgaan naar artikel

Waterbassin beschermt Limburgse bloesem

Fruitteler Eric Huids in het Zuid-Limburgse Vilt hoopt midden april een waterbassin operationeel te hebben. Daarmee kan hij bloesem straks tegen eventuele nachtvorst beschermen.

De aanleg van het waterbassin gebeurt met steun van POP3-gelden. Dit Europese fonds voor plattelandsontwikkeling is vorig jaar door de provincie Limburg en Zuid-Limburgse gemeenten aangesproken om de noodlijdende fruitteelt te ondersteunen.

Zonder steun geen bankfinanciering

“Oogstzekerheid is wat hoger in de puntentelling gekomen, waardoor we voor de aanleg van dit bassin subsidie kunnen krijgen”, zegt fruitteler Huids. Zonder die 40% subsidie zou er geen bankfinanciering zijn gekomen.

Het risico van nachtvorstschade was in Zuid-Limburg tot vorig jaar niet iets waar fruittelers zich veel zorgen om maakten. “In de 40 jaar die ik me kan heugen hebben we er nooit mee te maken gehad”, stelt Huids.

Opeenstapeling van tegenvallers

Op 20 april 2017 sloeg het noodlot toe. Zonder oppervlaktewater om mee te kunnen beregenen moesten de fruittelers toezien hoe de bloesem kapot vroor. Na de Ruslandcrisis, grote hagelschade en de tegenvaller van de duurdere assurantieverzekering was deze nachtvorst de zoveelste tegenvaller. Het leidde tot een regionale Versterkingsagenda, die de telers in de regio sterker moet laten staan op het gebied van risicobeheersing, afzet en ondernemerschap.

Vroegere bloei groter risico

Huids is de eerste die nu al het heft in handen heeft genomen en klaar wil zijn voor een eventuele herhaling van nachtvorst tijdens de bloei van bloesem. “De bloei is door de klimaatverandering gemiddeld twee weken eerder dan voor 2000. Dat geeft een groter risico.”

Het aanpakken van dat risico kost ongeveer € 10.000 per hectare. “Ik leg nu dit bassin en een beregeningsinstallatie aan. Elders in de streek kijkt men naar ventilatoren. Dat is per hectare ongeveer net zo duur, maar het werkt maar tot 5 graden vorst. En het werkt minder goed in geval van zogenaamde polaire kou, dus als de hogere luchtlagen ook heel koud zijn.”
Tekst gaat verder onder de foto

Het Zuid-Limburgse waterbassin van 30.000 kuub. -Foto: Eric Huids

Het Zuid-Limburgse waterbassin van 30.000 kuub. -Foto: Eric Huids

Bron-, leiding- en hemelwater

Het bassin zou half april klaar moeten zijn, ware het niet dat er nu sneeuw is gevallen en de werkzaamheden daardoor stil liggen. “De bloei is dit jaar misschien ook ietsje later”, hoopt Huids.

Voor dit eerste jaar zal voor het vullen van het 30.000 kuub grote bassin bron- en leidingwater nodig zijn. “Volgend jaar hebben we langer de tijd om het bassin met hemelwater te vullen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin