Doorgaan naar artikel

Vorstventilator kan veel efficiënter werken

Zelfs bij een windsnelheid van niet meer dan 0,2 meter per seconde heeft een vorstventilator al een veel kleiner bereik tegen de wind in. Dat heeft TU Delft gemeten.

In het onderzoek Clarity on FruitFrost doet de technische universiteit preciezere metingen aan lucht- en knoptemperatuur in fruitboomgaarden en het effect van windmachines hierop. In fruitgebieden en -teelten waar beregening geen optie is, wordt met ventilatoren warmere lucht uit hogere luchtlagen gemengd met koudere lucht aan de grond. Dat effect is echter windgevoeliger dan men zou kunnen denken, schrijft Judith Boekee in in vakblad Fruitteelt. Met één vorstventilator midden op een fruitperceel is bestrijding van nachtvorstschade niet gegarandeerd.

Lucht warmer dan bloesems

Ook is het opwarmend effect van een ventilator voor de bloesems kleiner dan voor de luchttemperatuur. De lucht warmt razendsnel op als de bladen van de machine de luchtlagen in beweging zetten. Maar opwarming van bloesem en blad gaat veel langzamer. Daardoor kunnen lucht- en bladtemperatuur wel 7 graden uiteen lopen.

Ventilator eerder aanzetten

Het is daarom verstandig de ventilatoren al bij iets hogere luchttemperatuur aan te zetten. Of om blad- of bloesemtemperatuur als relevante meting te gebruiken voor het moment dat de ventilatoren aanslaan. TU Delft ontwikkelt samen met Wageningen UR en de TU’s van Eindhoven en Twente het Plantenna-systeem. Met microchips aan planten ontstaat een zogenoemd Internet Of Plants. Door continue temperatuur- en vochtmetingen geven de planten zelf aan hoe ze er bij staan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin