Voedselveiligheid prioriteit NVWA in 2019

24-12-2018 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Voedselveiligheid is voor controle-instantie NVWA het belangrijkste onderwerp in 2019.

Dat blijkt uit het jaarplan dat het ministerie van LNV heeft bekendgemaakt. Ruim de helft van de beschikbare capaciteit wordt hier op ingezet. Het budget blijft gelijk op ongeveer € 350 miljoen.

Lijst met maatregelen en acties

Voor de teelt van groente en fruit is specifiek de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de vollegronds groententeelt en akkerbouw in beeld. Daarnaast is dierenwelzijn een belangrijk aandachtspunt met hoge prioriteit, goed voor 8% van de totale capaciteit. Het jaarplan noemt een hele lijst maatregelen en acties voor komend jaar. Zo komen er na een pilot met camera’s in grote slachthuizen ook camera’s in kleinere en middelgrote slachthuizen.

De NVWA gaat verder met openbaarmaking van inspectieresultaten. Vanaf 2022 hoort actief openbaar maken structureel deel uit van het toezicht, aldus het jaarplan.

Extra controles meststoffenwet

In de zogeheten prioritaire gebieden in verband met de meststoffenwet komen extra controles. Het gaat om de Peel, de Gelderse Vallei en Twente. Een aantal intermediairs die regels overtreden krijgen te maken met versterkt toezicht of worden strafrechtelijk aangepakt. Ook komt er extra controle op naleving van de regels bij co-vergisters.

Om ruimte te maken voor nieuwe controlegebieden, ook in verband met de brexit, worden de controles op horecabedrijven minder intensief. In die sector is volgens de controledienst de ‘toezichtsintensiteit’ het hoogst.

Oppewal
Johan Oppewal chef redactie ondernemen


Beheer