Doorgaan naar artikel

NVWA: veel focus op uitbraken en nieuwe instrumenten

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De NVWA vreest dat te veel uitbraken van ziektes en plagen in de teelt haar werk in 2024 kunnen verstoren.

Dat stelt de plantgezondheidsorganisatie in haar Jaarplan 2024. Er is een toename van uitbraken en incidenten in plantenziekten. Dat komt ook door nieuw-gereguleerde plantenziekten door nieuwe Europese regels. Het wordt daardoor lastiger fytosanitaire garanties af te geven. “We besteden in 2024 veel aandacht aan het aanpakken van uitbraken en het bepalen van de peststatus van gereguleerde organismen in ons land en het verbeteren van het toezicht door middel van kennisontwikkeling op quarantaine-organismen”, schrijft de NVWA. Daarvoor is onder meer het nationaal monitoringsprogramma Fytobewaking ingesteld.

Zo leidde een groot aantal besmettingen met het wortelknobbelaaltje in 2023 ertoe dat de NVWA geen extra inzet had op de aanpak van het tomatenvirus ToBRFV.

Nieuwe instrumenten

De NVWA onderzoekt hoe nieuwe detectietechniek kan helpen risico’s te beheersen. Deze high throughput sequencing- methode maakt het mogelijk in laboratoria meer monsters tegen lagere kosten te gebruiken voor DNA-detectie van plantenziektes. Ook wil de NVWA met het bedrijfsleven bespreken hoe hun fytosanitair bewustzijn vergroot kan worden. Dat kan insleep en uitbraken van plantenziekten te voorkomen en om veilige export te bevorderen.

Nieuw handhavingsbeleid

De NVWA kreeg dit jaar bovendien een nieuw handhavingsbeleid, waarin de toezichthouder meer vrijheid krijgt in het toepassen van sancties bij overtredingen door het bedrijfsleven. Er zijn drie niveau van overtredingen; zwaar, middelzwaar en licht. Ook keuringsdiensten die de taken voor NVWA uitvoeren kunnen sancties uit het nieuwe handhavingsbeleid overnemen. Dat gaat om bestuurlijke boete, overdracht aan het Openbaar Ministerie of corrigerende interventie. Die maatregelen zijn op zichzelf niet nieuw.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin