Venkel

24-02-2012 | |
Janssen
Geert Janssen venkelteler
Venkel

‘Bij ontsmette grond is de onkruiddruk veel minder’

Op 27 of 28 maart begint voor Geert Janssen in Blerick het nieuwe venkelseizoen. In principe gaan dan de eerste planten de grond in en wordt ook de eerste venkel ter plaatse gezaaid. “Die planten zijn besteld; 24.000 stuks Solaris in 4-centimeter perspotten.” Het ter plaatse zaaien gebeurt vanaf die tijd wekelijks tot in de tweede week van juli. “De eerste zaaisels zijn Solaris en Orion; in de zomer zaaien we drie keer Orion en Floro en daarna weer Solaris en Orion. Floro is een ras van Bejo dat weinig schotgevoelig is.” Hij stopt de geplante en de eerste twee zaaisels venkel onder vliesdoek.
Janssen teelt 8,5 hectare venkel en verder 4,5 hectare prei en 1,3 hectare sluitkool.

Tegenvallende prijs in het najaar
Nog even terugblikkend op 2011 is Janssen tevreden over zijn venkel. “Dat gewas maakt bij ons het grootste deel van het areaal en de omzet uit. Ik weet de middenprijs zo niet uit mijn hoofd, maar ik ben er tevreden over. In de prei is het nu wat beter, maar in de afgelopen periode is dat natuurlijk bar en boos geweest.” Vooral in het afgelopen najaar viel de prijs van venkel terug. “In 2010 was de prijs van venkel in die periode wel goed; misschien hebben telers daarop in willen spelen, met het omgekeerde effect tot gevolg.”

Bemesting
Het perceel waar de geplante venkel komt te staan, was in de week van Carnaval nog aan de natte kant. “Het moet daar nog wat opdrogen. Dan gaan we de grond lostrekken en de basisbemesting uitvoeren. Dat doen we op basis van een grondmonster, maar normaal komen we per hectare uit op 300 kilo kieseriet en 300 kilo patentkali. Stikstof geven we aan de hand van de uitslagen van de Nitracheck, maar gemiddeld zitten we op twee bemestingen gedurende de teelt met twee keer 300 kilo MAS. Uiteraard nemen we bij de beoordeling van die gift ook de stand van het gewas en het weer in ogenschouw.”

Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding voert Janssen uit met 160 milliliter Centium per hectare. “We zitten hier op lichte zandgrond. Ik probeer wel zoveel mogelijk percelen te pachten waarop het vorige jaar lelies hebben gestaan. Die grond is ontsmet en dan is de onkruiddruk aanmerkelijk minder. Zeker bij ter plaatse zaaien is dat een voordeel, maar onze geplante venkel heb ik vorig jaar zelfs helemaal niet gespoten tegen onkruid.” 

Bron: Groenten&Fruit – Auteur: Stan Verstegen

Meer over


Beheer