Doorgaan naar artikel

Markt: sterk achterblijvende productie nekt venkelseizoen

De vrije handelsprijzen voor venkel vertoonden begin september een dalende trend, sinds half september schommelt de prijs rond 40 cent. Hoewel tot half september weinig over de prijzen te klagen viel, behoudens een dip rond half juli, is toch sprake van een slecht seizoen. Dat komt door de sterk achterblijvende productie, die kan oplopen tot 50% van een normale productie.

Een indicatie voor de ontwikkelingen op de markt zijn de prijzen van ZON fruit & vegetables. Na de dip van half juli met prijzen tussen 20 en 30 cent per kilo, stegen ze zeer snel naar piekprijzen van net onder de € 2,00 in de eerste week van augustus. Tot begin september bleef het niveau met prijzen tussen € 1,17 en € 1,68 acceptabel, maar daarna zette een dalende lijn in. Op 12 september zakte de prijs onder de euro en sinds half september schommelt het prijsniveau zo rond de 40 cent.

Vroege omschakeling naar buitenlandse venkel

De oorzaak van die prijsval rond half september moet gezocht worden in de omschakeling in de vrije handel naar buitenlandse, met name Italiaanse venkel. Normaal zit dat omslagpunt ergens tussen half en eind oktober als er kwaliteitsproblemen ontstaan, of als de handel de Nederlandse prijzen te hoog begint te vinden. Dit jaar was er half september al voldoende, toen nog goedkopere, Italiaanse venkel beschikbaar en viel de vraag naar Nederlandse venkel weg. Dat resulteerde in de prijsval.

Onregelmatig venkelgewas

Teelttechnisch ging het na half augustus kwalitatief gezien goed. Alleen was toen al te zien dat veel venkel niet geoogst zou gaan worden. Wat er geoogst werd, was goed, maar de hoeveelheid viel tegen en de gewassen vertoonden een heel onregelmatige stand.

Matig venkelseizoen

Over het seizoen bekeken liggen de productiecijfers dan ook dusdanig laag, tot wel 50% minder dan normaal, dat de goede prijs dat niet compenseert. Of telers moeten gekozen hebben een groot deel of alles voor de vrije handel te telen, maar dan nog. Per saldo kijken venkeltelers dan ook terug op een (zeer) matig venkelseizoen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin