Doorgaan naar artikel

Van Ruiten blijft voorman glastuinbouw

Nico van Ruiten blijft tot 2019 voorzitter van LTO Noord Glaskracht na een benoeming voor een derde termijn.

De Ledenraad van LTO Noord Glaskracht stemde daar woensdag mee in. Van Ruiten blijft bij herbenoeming voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Herbenoeming voor een derde termijn is uitzonderlijk, maar Van Ruiten wordt gezien als de man die het veranderingsproces in de belangenbehartiging nu vorm moet blijven geven. Met ingang van 1 januari 2014 werkt LTO Noord Glaskracht samen met ZLTO en LLTB in LTO Glaskracht Nederland.

Dit samenwerkingsverband is opgericht om de landelijke glastuinbouwactiviteiten op het terrein van beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie vanuit één ledennetwerk krachtig en efficiënt vorm te geven. Als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland vervult Van Ruiten een onmisbare rol in dit proces.

De Ledenraad vormt het hoogste orgaan binnen LTO Noord Glaskracht. Deze raad bestaat uit 24 glastuinbouwondernemers gekozen uit de tien secties. Zij benoemen het bestuur en nemen een besluit over de jaarrekening, begroting en contributie.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin