Doorgaan naar artikel

‘Uitkijken met compostaanvoer bij gebruiksnormen’

Johan Vissers in Rijsbergen zat vorige week woensdag aan de ene kant van de tafel, aan de andere kant zat Jos Meijers, auditor bij SGS Agrocontrol. Hij was er voor de Mileukeurcontrole.

“Dat gebeurt twee keer per jaar”, vertelt Vissers. “In deze periode van het jaar om de beginsituatie voor het komende teeltseizoen in kaart te brengen en voor de terugrekening van het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in 2017.” In het najaar volgt een tweede audit. Dan wordt onder andere gekeken naar oogstmomenten en veiligheidstermijnen van de door Vissers gebruikte middelen. “In het najaar proberen we de GlobalGap-audit ook mee te pakken. Ik probeer er tijdens de audits altijd wel bij te zijn. We hebben relatief veel teelten, waarvoor soms dezelfde gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Zijn er vragen, dan kan ik die meestal meteen beantwoorden. Dat werkt zo het makkelijkst.”

Planten nog vasthouden

Vissers had er vorige week ook de tijd voor, want de eerste andijvie- en slaplanten worden op 1 maart afgeleverd en direct daarna uitgeplant. Of dat dit voorjaar ook gaat lukken, was vorige week gezien de voorspelde omslag naar kouder weer maar zeer de vraag. “Ik zal mijn plantenkweker bellen om hem te vragen of hij de planten nog even kan vasthouden. Maar hij is praktisch genoeg om zelf te bedenken dat afleveren weinig zin heeft als het vriest. Als het meevalt met de nachtvorst, kan ik ze thuis al wel afharden, door de bakken af te stapelen en dubbel af te dekken. Die eerste zending planten staat in perspotten van 5 centimeter. Dat geeft wat minder planten in een bak en dus wat meer groeiruimte en wat meer speling met het uitplanten. De tweede zending staat op de planning voor aflevering in de eerste week van maart, in potten van 4-centimeter.”

Vorige week had hij wel groencompost binnengekregen, en het was het afwachten op een goed uitrijmoment. Foto: Hans Banus

Vorige week had hij wel groencompost binnengekregen, en het was het afwachten op een goed uitrijmoment. Foto: Hans Banus

Op gebruiksnormen letten

Voorafgaand aan het planten ligt er nog wel wat werk te wachten Door de natte omstandigheden in de voorbije maanden was het Vissers nog niet gelukt de grond plantklaar te leggen. Vorige week had hij wel groencompost binnengekregen, en het was het afwachten op een goed uitrijmoment. “Dat materiaal gaat over een derde van mijn areaal. Op eenzelfde deel gaat vaak een groenbemester en de rest blijft braak liggen. Die compostaanvoer gebeurt overigens niet elk jaar, want dan zou ik in de knoei kunnen komen met de gebruiksnormen. Je moet de mineralen uit de perspotten en aanvoer uit de groenbemesters immers ook meenemen.”

Paard achter de wagen

Het betekent al met al dat het ‘net an’ lukt om het organischestofgehalte in de Rijsbergse zandgrond op peil te houden. “Ik zou zeker meer ruimte voor de aanvoer van organische stof willen hebben. Een grotere organischestofvoorraad gaat hand in hand met minder uitspoelgevoeligheid en meer buffercapaciteit voor de mineralen. Dat is gunstig om het kunstmestgebruik terug te dringen, zou je denken. Dat zit er nu niet in: als je ziet hoe de huidige regelgeving de organischestofaanvoer inperkt, wordt daarmee feitelijk het paard achter de wagen gespannen.”

Ploegen en terugspitten

Dat de grondbewerking nog grotendeels gedaan moet worden, is niet zo heel erg, oordeelt Vissers. Ligt de compost erop, dan volstaat voorafgaand aan het planten een bewerking met de cultivator. Percelen waar wat meer onkruid staat, vragen wat meer werk. “Er staat nogal wat muur, niet zeker is of dat allemaal kapot vriest. Die percelen wil ik ploegen en daarna lichtjes terugspitten. Terugspitten maakt het werk op de plantmachine wat prettiger. De vroegste Chinese kool is van de rassen Mirako en Questar. “Beide hebben we al jaren. Plant je alles op hetzelfde moment, dan is Mirako wel vijf dagen vroeger klaar.”

Klapperen doek

Voor de rest lag het er vorige week winterklaar bij. De prei was afgedekt met vliesdoek of microklimadoek – “alles is goed, als er maar wat op ligt” – en ook de eind november gezaaide spinazie lag onder bedekking. “Ik weet niet of ik daar goed aan doe, want spinazie kan slecht tegen klapperend doek. Ik heb het daarom niet zo op winderige omstandigheden. We zullen zien.”

Auteur Joost Stallen

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Johan Vissers

bladgewassenteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin