Doorgaan naar artikel

Tijdige vrijstelling middelen tegen suzuki-fruitvlieg

Fruittelers met kersen, pruimen, bessen en druiven kunnen tijdig beschikken over middelen ter bestrijding van de suzuki-fruitvlieg.

Kersentelers kunnen vanaf 1 mei gewas behandelen met Exirel of Tracer. Dat lijkt vroeg genoeg voor vroege rassen. De vrijstelling is vroeger geregeld dan vorig jaar. Dat geldt in ieder geval voor Exirel. Pruimen- en blauwebessentelers kunnen vanaf 1 juni met het middel aan de slag.

Voor de toepassing gelden voorwaarden om bijenbeschermende maatregelen te nemen, zoals driftreducerende voorschriften of het verwijderen van bloeiend onkruid.

Kersen aangetast door Suzuki-fruitvlieg. - Foto: Joost Stallen

Kersen aangetast door Suzuki-fruitvlieg. – Foto: Joost Stallen

Voor Exirel wordt opnieuw gesproken over een mogelijke toelating van een middel met dezelfde stof (cyantraniliprole) eind 2019. Hierover wordt echter al 2 jaar gesproken, waardoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloot tot tijdelijke vrijstelling.

Nieuwe goedkeuring

De werkzame stof spinosad was goedgekeurd tot 30 april. De toelatinghouder streeft ook in Nederland naar een toelating in kers, pruim en druif. Na de nieuwe goedkeuring van de werkzame stof verwacht de toelatinghouder in 2019 een aanvraag voor herregistratie te kunnen doen. Dit middel is daarmee niet beschikbaar in 2019, waardoor het ministerie van landbouw besluit tot een tijdelijke ontheffing.

Uit de toelatingstekst blijkt dat afnemers nog altijd een nultolerantie voor aantasting van vruchten in fruitpartijen hanteren. In 2015 leidde dat ertoe dat afnemers Nederlandse pruimen voortijdig uit de schappen haalden. Het innetten van kersenpercelen leidt tot minder aantasting, maar is ook voor dit gewas geen volledig alternatief.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin