Doorgaan naar artikel

Teler voelt nieuwe GMO-regels vanaf 1 juni

Nieuwe regels voor GMO-groente en -fruit komen in werking vanaf donderdag 1 juni, met direct hogere interventieprijzen.

Het is het sluitstuk van twee jaar onderhandelen door de lidstaten, waarin de administratieve lastendruk moet verminderen en de crisissteun toeneemt. Het Europees Parlement stemde eerder deze week in met de nieuwe regels die al direct een hogere interventievergoeding oplevert.

Voor producten die na interventie via de voedselbanken verspreid wordt, ligt de interventievergoeding straks op 40% van de gemiddelde prijs in de EU over de laatste 5 jaar. Dat was 30%. Ook voor de producten die bijvoorbeeld de vergisting in gaan, wordt de vergoeding opgetrokken van 20 naar 30% van die gemiddelde EU-prijs. In Nederland wil staatssecretaris Martijn van Dam juist steun voor het vergisten van voeding onder de loep nemen om zo verspilling tegen te gaan.

Samenwerking aangewakkerd

De nieuwe GMO-verordening maakt ook deelname aan een internationale unie van producentenorganisaties gemakkelijker. Vooral in België zal dat samenwerking aanwakkeren. Het was onduidelijk of telersverenigingen in meerdere unies mochten samenwerken. Dat mag nu, maar voor één van de unies kan maar een GMO-programma ingediend worden. Zo is BelOrta betrokken bij de unie LAVA en bij de internationale unie Freshcoop. Die samenwerking met Franse afzetorganisaties en mogelijk ook andere lidstaten zal nu mogelijk een impuls krijgen.

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Ook voor vrije telers

Volgens de Europese Commissie zorgt de nieuwe verordening ook voor een grotere aantrekkelijkheid van afzetorganisaties voor niet-leden. Het wordt duidelijker wanneer afzetorganisaties via GMO kunnen investeren in kwaliteitsbevordering en innovatie.

Ook de milieuregels wijzigen door de nieuwe verordening. Waar eerder aantoonbaar een besparingsdoel van 25% aantoonbaar moest worden gemaakt om subsidie te ontvangen, wordt de grens nu 10%. Dat maakt het makkelijker milieudoelen te vinden. Toch gaat de Europese Commissie niet uit van een achteruitgang op gebied van milieu.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin