Teeltbedrijf wordt aan MBO gekoppeld

13-12-2012 | Laatste update op 19-09 | |
Teeltbedrijf wordt aan MBO gekoppeld

Het ministerie van EZ en tuinbouwbedrijfsleven steken samen drie miljoen euro in een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Dat moet een betere verbinding leggen tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het ministerie draagt 2 miljoen euro  bij aan zo’n centrum. Plannen van zo’n centrum zijn al eerder voorbereid door een commissie Hermans, waarvan Loek Hermans (nu voorzitter Greenport Holland) voorzitter was.

Per regio komen bij Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) ontmoetingspunten voor mbo en bedrijven voor een eigen regionaal bedrijvennetwerk. Op landelijk niveau organiseert dat centrum verder ondersteuning  van expertise-uitwisseling, kennisverspreiding en kennisverbetering, maar ook de opzet van talentontwikkeling en ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. Deze centra moeten volgens het ministerie uitgroeien tot hoogstaande (inter)nationale kenniscentra voor studenten en docenten.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld biobased economy, het nieuwe telen, internationale handel en logistiek en gezondheid, in lijn met het innovatiecontract van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer