Doorgaan naar artikel

Subsidieaanvraag voor investering in vanggewasmachines kan in september

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt over een subsidiebudget van € 3,5 miljoen om de investering in machines voor het verwerken van vanggewassen te subsidiëren. Subsidie aanvragen kan van 1 tot en met 29 september.

Vanaf 1 september tot en met 29 september kunnen landbouwondernemers via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aanvragen voor investering in werktuigen om groenbemesters en vanggewassen te verwerken. Concreet gaat het volgens RVO om machines die vanggewassen vernietigen, maaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. RVO geeft daarbij als voorbeelden een messenwals of messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. RVO noemt deze subsidie: Geïntegreerde gewasbescherming.

Minimaal € 5.000 aanvragen

Volgens de voorwaarden geldt de subsidie alleen voor nieuwe machines, dus niet voor de aankoop van gebruikte machines. Bovendien moeten er minimaal € 10.000 kosten mee gemoeid zijn. RVO stelt dat de ondernemer de helft van de kosten gesubsidieerd krijgt, met een maximum van € 125.000 excl. btw. Dat betekent dat er minimaal € 5.000 subsidie aangevraagd mag worden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dient de ondernemer binnen een maand met de activiteiten tot die investering te starten, en wordt de machine binnen één jaar geleverd. In één aanvraag mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal twee machines.

Ook voor projecten

RVO heeft € 3,5 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Subsidie aanvragen kan vanaf 1 september 9.00 uur tot uiterlijk 29 september 17.00. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraagperiode sluit als het beschikbare budget wordt overschreden. Dan wordt op de sluitingsdag geloot welke aanvragen van die dag wel en niet in behandeling worden genomen.

Tegelijkertijd is € 1,5 miljoen beschikbaar voor zogenoemde innovatieprojecten. Dat betreft projecten rondom het meewerken aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden.

Share this

Afbeelding
Bob Karsten

redacteur TREKKER

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin